Socialdemokratisk centralisme: Skal Assens være vores hovedby?

Vissenbjerg

Flemming Risskov Jørgensen, (medlem af SF),

Søndersøvej 7, Vissenbjerg

I forbindelse med vedtagelsen af den nye planstrategi forsøger Socialdemokratiet at italesætte Assens som kommunens ”hovedby”. Socialdemokraterne ønsker at etablere et by-hierarki med Assens som eneste by på toppen. Men hvad i al verden skal det gøre godt for?

Heroppe i den nordøstlige del af kommunen, hvor jeg bor, har man aldrig orienteret sig i retning af Assens. Det er tværtimod en udbredt talemåde, at ”man kommer kun til Assens, hvis man kører forkert”.

Man kan selvfølgelig indvende, at dette humoristiske udsagn er en sandhed med modifikationer. For man valgte jo besynderligt nok at placere rådhuset nede for enden af en vej helt ude ved kysten.

Men hvorfor skulle den afsides placering af den kommunale administration gøre Assens til en hovedby? 

Hjemmehjælpen udføres for eksempel decentralt ude hos kommunens borgere. 

Jeg kunne heller aldrig drømme om at rejse hele vejen til Assens for at låne en bog på biblioteket.

Det statsanerkendte museums strategi går faktisk ud på at være til stede i alle dele af kommunen.

Er der noget, der tyder på, at nye virksomheder foretrækker at etablere sig i Assens fremfor ved centerbyerne langs motorvejen?

Er der nogen, der i ramme alvor mener, at Assens er et mere centralt trafikknudepunkt end for eksempel stationsbyen Aarup?

Så hvad er formålet med det centralistiske ønske om at udnævne Assens til hovedby?

I en tid, hvor centerbyer som Haarby og Vissenbjerg oplever massive forringelser af den offentlige trafik, virker det bizart, at man i stedet ønsker at opprioritere Assens som kommunens centrale omdrejningspunkt på bekostning af de øvrige centerbyer.

Kan socialdemokraterne give nogle helt konkrete eksempler på de konsekvenser, som de ønsker, at deres forslag skal få for den fremtidige planlægning og udvikling i vores fælles kommune?

Del denne historie på: