Kom til indvielse af naturområde med vikingehistorie

Strandby

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Det er næsten som et Kinderæg, når Assens Kommune fredag indvier et nyt vådområde i Strandby syd for Haarby. Det er ikke bare et vådområde til gavn for miljø, natur og klima, tager man en tur i området, kan man samtidig lære noget om vikingerne, som byggede skibe i Strandby for over 1000 år siden.

Det bliver minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V), der sammen med borgmester Søren Steen Andersen (V) og formand for Miljø-, Teknik- og Planudvalget Jens Jakobsen (V) vil stå for indvielsen.

• Med vådområdet i Strandby demonstrerer vi, hvordan man i tæt samarbejde med lodsejere, lokalforening og museer kan tænke forbedringer af klima, miljø, biodiversitet og kulturhistorie ind i et og samme projekt, og samtidig skaber vi helt nye oplevelsesmuligheder i lokalområdet, siger Søren Steen Andersen i en pressemeddelelse.

Vådområdet fjerner kvælstof fra vandet, så Helnæsbugtens og Lillebælts tilstand forbedres, det højner samtidig biodiversiteten.

• Som klimakommune er vi stolte af at være en af de førende kommuner, når det gælder etablering af vådområder. Med det her projekt demonstrerer vi yderligere, hvordan man kan kombinere flere formål på en gang. Det er nødvendigt, hvis vi skal lykkes med alle de mange interesser, ønsker og behov, der er for at etablere projekter i det åbne land, siger Jens Jakobsen. 

• Shelter og boardwalk

Det nye naturområde er lavet i samarbejde med lodsejere, som har ønsket, at naturområdet kunne bruges af lokalbefolkningen og andre besøgende til forskellige formål.

Der er således etableret et shelter, toilet, madpakkehus, hegn, trampestier og en boardwalk over den vådeste del af området.

Valkyriestien er blevet forbundet med Lillebæltstien, og der arbejdes desuden på, at det på sigt bliver muligt at gå på en sti mellem 

Vikingerne var her

Fund af potteskår, jernnagler, glasperler og jernslagger vidner om, at vikinger har opholdt sig ved Helnæsbugten for at bygge og vedligeholde langskibe.

• Kulturhistorien bliver mest nærværende, når den kan formidles på det sted, hvor fortidens begiveheder fandt sted. Det bliver således et ekstra perspektiv til vandreturens naturoplevelse, når man kan få viden om de vikinger, der slog sig ned her for mere end 1000 år siden for at bygge skibe og planlægge handels- og plyndringstogter ude i den store verden, siger Mogens Bo Henriksen, der er museumsinspektør ved Museum Odense.

Strandbyprojektet sparer årligt Helnæsbugten for tre tons kvælstof, det bidrager til et bedre vandmiljø og dermed bedre forhold for dyr og planter under vandoverfladen. Det reducerer også udledning af CO2 med omkring 184 tons årligt.

I samarbejde med lodsejerne er der sat hegn op, så området kan blive afgræsset af kvæg, så der kan komme lys ind i området, og naturlige planter får mulighed for at udvikle sig.

Alle er velkomne

Alle er velkomne til indvielsen, der som nævnt finder sted på fredag 3. maj klokken 12.30-14. Efter selve indvielsen vil projektleder i Assens Kommune Jannik Seslef fortælle og vise rundt i området. Til slut bydes der på kaffe og brunsviger ved shelteret. Mødestedet er parkeringspladsen ved Nabben 12. Det vil blive markeret med flag, så det skulle være til at få øje på.

Del denne historie på: