126 års Brugsforeningshistorie er slut i Vissenbjerg Sogn

Vissenbjerg

17. december 2022

Af John Jakobsen, Bred

Brugsforeningshistorie:

Som den første Brugs I Vissenbjerg Sogn blev Andebølle Brugsforening åbnet i 1896, og i 1907 blev en købmandsbutik i Brønserod købt og åbnet som Brønserod Brugsforening. I februar 1910 var der stiftende generalforsamling på Bred Gjæstgivergaard for Bred Brugsforening, der efter købet af købmand H.C. Hansens forretning kunne åbnes som Bred Brugsforening den 1. november 1910, hvor min morfar M. P. Hansen blev den første uddeler. 

Sognets tre Brugsforeninger havde et stort udvalg af dagligvarer, manufakturvarer og isenkram, der blev leveret/indkøbt fra FDB, Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, men de førte også et stort udvalg af korn, foderstoffer, kunstgødning, brændsel og byggematerialer. 

Brønserod Brugsforenings medlemmer vedtog i 1980 at gennemføre en likvidation og lukke Brugsen, og i 1983 valgte FDB at lukke Andebølle Brugs, der på det tidspunkt havde overladt salget af foderstoffer og grovvarer til FAF, Fyns Andels Foderstofforretning i Aarup.

I Bred Brugsforening blev uddeler M. P. Hansen i 1957 afløst af Esau Jeppesen, og i 1962 blev Brugsens salg af korn og foderstoffer overdraget til FAF. I 1967 etablerede Bred Brugs en filial på Søndersøvej i Vissenbjerg, og i 1969 tilbød FDB (Nu COOP) at bygge et supermarked ved Vissenbjerg Centret i samarbejde med Bred Brugs. 

Brugserne i Andebølle og Brønserud blev tilbudt at indgå i samarbejdet om en Super Brugs, men afslog det.  Senere blev der dog et samarbejde ved afviklingen af Andebølle Brugs, og bestyrelsen i Vissenbjerg blev udvidet med to medlemmer fra Andebølle. 

I 1988 gik Esau Jeppesen på pension, og i de følgende år var der skiftende uddelere. I 2005 blev Martin Frost Jørgensen uddeler og fik til opgave at vende et underskud til overskud, hvad der lykkedes. Martin blev uddeler i Assens, og Brugsen blev ændret fra Super Brugs til Daglig Brugs, hvorefter der frem til 2016/17 var forskellige uddelere. 

Fra 2017 blev Daglig Brugsen i Vissenbjerg en filial af Super Brugsen Søndersø, der nu har lukket den. Ifølge direktør Michael Haaning Bjerg er årsagen primært et stort underskud i Vissenbjerg, der opstod, da Assens Byråd gav Netto tilladelse til at åbne en discountbutik i Skallebølle, som har taget en stor del af omsætningen i Vissenbjerg, der ellers var blevet forbedret. Dertil kommer de stigende energipriser og ekstra udgifter til udskiftning af køle og fryseanlæg.

Daglig Brugsens bygninger i Vissenbjerg ejes af Super Brugsen Søndersø og bliver nu sat til salg. 

Del denne historie på: