Nyt boligområde i Grønnemose et skridt nærmere realisering

Grønnemose

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

”Hvis man kan vente længe nok, kan man blive konge af Sverige”, siger et gammelt mundheld. 

Eller på nudansk ”hvis man kan vente længe nok, kommer der boliger på Skoletrekanten”. 

Sandt er det, at mange borgere i Grønnemose-Rørup i en menneskealder har ønsket, at Skoletrekanten fik ændret status fra erhvervsområde til boligområde, sådan at der kunne bygges boliger, ud fra den betragtning at interessen for at bygge erhverv har været lig nul. 

Nu blæser der andre vinde. 

Således sagde Miljø Teknik og Planudvalget på sit møde 9. april ja til at igangsætte en proces, som gør at den øverste del af trekanten bliver til et boligområde med tæt-lav bebyggelse. 

For at det kan ske, skal der udarbejdes et ”kommuneplantillæg”, men inden det sker, bliver der et vindue på 14 dage, hvor alle med interesse for området kan komme med input til arealets anvendelse. 

Når det er sket, skal der laves en lokalplan for området. 

Den største hurdle for projektet er støj fra den nærliggende motorvej.  Således skal der, fremgår det af dagsorden til mødet, indarbejdes støjdæmpende tiltag i forhold til at kunne opføre boliger på området. Dette vil være en del af forudsætningen for en omdannelse til boligområde.

RØST – Lokalrådet for Rørup Sogn – glæder sig over udviklingen. 

– Vi vil …. indsende vores ideer til området og ikke mindst ideer til det tilbageværende areal, som vi kan ønske os beplantet med træer, anlagte overfladesøer, stier og grønne oaser med plads til udendørs aktiviteter, skriver RØST på Facebook. 

Del denne historie på: