DEN GODE HISTORIE

Haarby

18. oktober 2021

Dreslette Sogns Lokalhistoriske Forening

Tyrestation på Skovsbjerggård

I 1931 købte Ejner Nielsen “Skovsbjerggård”  Mullerødvej 3, 5683 Hårby.

Staldene på gården blev indrettet til tyre. Tyrestationen gav meget ekstra arbejde, dels den daglige sædudtagning, dels at der kom mange kvægavlere for at se tyrene, det krævede, at tyrene var passet og plejet godt. Fodermesteren cyklede hver dag til Ebberup med sæden, noget  afleverede han hos dyrlægen, noget blev sendt med toget til omegnens dyrlæger.

I 1940 blev der dannet en Elitekvægavlsforening. På Skovsbjeggård påtog man sig opgaven at passe den store forenings kostbare tyre. De første år var det kun rød dansk malkerace, senere kom jerseystyre og endnu senere, sortbrogede. Kort efter krigen blev der bygget en solid stald, med plads til 20 tyre. Der var gode priser, de bedste tyre kostede op til 50.000kr. Når indkøbsudvalget kom på besøg var det altid velkomment.

Tyre skal behandles med respekt, tyre husker godt og tilgiver aldrig brutal behandling.

1956 blev et skælsættende år for Elitekvægavlsforening og Skovsbjerggård. Foreningen  købte egen tyrestation “Toftegård” i Flemløse, som blev en mønsterstation. I eftersommeren 1956 forlod de sidste tyre Skovsbjerggård, og et kapitel i egnens historie var slut.

Del denne historie på: