UGENS KLUMME

Assens

Af Helge Desler

Hvad er Valborg Aften?

Valborg Aften er tirsdag den 30. april, aftenen og natten før onsdag den 1. maj. I ældre tid blev aftenen fejret som en form for forårsfest. Der blev danset, og man brændte blus – Valborgblus. Et blus kunne for eksempel være et bål, men også ild, der blev tændt i en tjæretønde. Bål og blus skulle helst tændes med ”vild ild”, det vil sige ild, der var lavet helt fra bunden, og ikke hentet for eksempel i køkkenet.

I Østjylland brugte landsbyens unge aftenen til at uddele gadelam. Man satte de unge mænd og kvinder sammen i par, og den partner, man fik tildelt, var ens ”gadelam” for resten af året. Der var forpligtelser forbundet med at være ”gadelam”. For eksempel at parret skulle danse et vist antal danse med hinanden ved de gilder, som blev holdt i årets løb.

Aftenen kunne også bruges til at tage varsler om netop parforhold ved hjælp af et par rønnekviste. Den, der ville tage varslet, nævnte navnet på en mand og en kvinde, samtidig med at kvistene blev sat op mellem loftet og tagbjælken. Hvis kvistene slog rod, kom de to til at danne par i virkeligheden.

Fejringen af Valborg Aften som forårsfest med dans og Valborgblus har været udbredt over det meste af Norden, især før reformationen, men fejres nu kun få steder. Skikken er dog i de senere år nogle steder genoptaget.

På Valborg Aften mente man også, at hekse kunne være særligt aktive. De rejste af sted til ”Troms kirke” i Norge for at holde heksemøde og lave ugerninger.

I Østjylland brugte landsbyens unge aftenen til at uddele gadelam. Man satte de unge mænd og kvinder sammen i par, og den partner, man fik tildelt, var ens ”gadelam” for resten af året. Der var forpligtelser forbundet med at være gadelam, for eksempel at skulle danse et vist antal danse med hinanden ved de gilder, som blev holdt i årets løb.

Del denne historie på: