John Buur Christiansen ny formand for Assens Forsyning

Assens

Assens Byråd udpegede på sit møde 27. april John Buur Christiansen som ny formand for Assens Forsyning, som konsekvens af sin beslutning af 2. marts om, at Assens Forsyning skal have en professionel bestyrelsesformand. En post, som han vil få ca. 130.000 kroner for i årligt vederlag. 

John Buur Christiansen har mange års erfaring med kommunale forsyningsselskaber og har siden 2006 arbejdet på direktørniveau. Han har siden 2013 været administrerende direktør for BIOFOS, der er ejet af 15 kommuner i hovedstadsområdet. BIOFOS transporterer og renser spildevandet fra 1,2 mio. indbyggere og producerer bæredygtig el, varme og biogas kommercielt til forsyningsnettet. 

John Buur Christiansen har omfattende viden og kendskab til stort set alle forsyningsarter; herunder produktion og distribution af vand, spildevand, indsamling og genbrug af affald, produktion af varme og biogas m.v. John Buur Christiansen har et godt udbygget netværk i ind- og udland. Ligeledes har han stor erfaring med bestyrelsesarbejde. Bl.a. er han næstformand i FFV Energi & Miljø A/S, der er en multiforsyning med vand, spildevand, affald og fjernvarme ejet af Faaborg-Midtfyn Kommune. 

Han er også næstformand i bestyrelsen for VUDP (Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram) – et støtteprogram for at forstærke vandselskabernes arbejde med at fremme, udvikle og demonstrere vandteknologi.

John Buur Christiansen er gift og bor i Valby.

Der var 16 ansøgere til stillingen. 

Byrådet udpegede yderligere fire personer – alle med partipolitisk baggrund –  til bestyrelsen, nemlig 

Leif Rothe Rasmussen (næstformand) (S), Jørgen G. Hviid (V), Ulrikka Brændgaard-Nissen (V) og Henrik Mott-Frandsen (V). Disse fire personer er alle valgt for en fireårig periode. 

Den nye bestyrelse tiltræder på Assens Forsynings generalforsamling den 4. maj.

Del denne historie på: