Planer om børne- og ungehjem i tidligere plejehjem

Verninge

Af Lise Wolf – lw@folkebladet.net

Der kommer nyt liv til Verninge, hvis det går, som Assens Kommune arbejder på, og der indrettes et hjem for 15 børn og unge i alderen

fire-17-år i tidligere plejehjem og jobcenter på Fuglekildevej. Visionen er, at lokalsamfundet skal spille med.

I stedet for at købe sig til pladser udenbys, vil Assens Kommune i større grad selv etablere de nødvendige tilbud inden for det specialiserede socialområde.

Et af de tilbud, kommunen gerne selv vil have, er et hjem anbragte børn og unge, og efter at have kigget på forskellige muligheder som de tidligere skoler i Skallebølle og Gummerup og Poul Mose Parken i Glamsbjerg og det tidligere plejecenter og senere jobcenter, Kildevangen i Verninge, er valget faldet på sidstnævnte.

Børne- og ungehjemmet forventes at have plads til 15 børn og unge mellem fire og 17 år, om af forkellige årsager ikke kan bo hjemme. Derudover vil der være fire pladser til unge mellem 15 og 22 år som har brug for støtte til at lære at bo for sig selv samt en lejlighed for sårbare familier med børn under tre år.

Ønsket fra kommunens side er en høj grad af inddragelse af lokalsamfundet. Derfor bliver der forud for den endelige politiske beslutning om etableringen holdt møder med lokalrådet og det lokale foreningsliv.

– Det er besluttet, at hjemmet, hvis det realiseres, skal ligge i Verninge, understreger Monika Gunderlund, men derfra gøres meget for at have lokalsamfundet som medspiller, og det første møde har været holdt med lokalrådet.

– Det blev modtaget, som det skulle, men der var selvfølgelig spørgsmål og bekymringer.

Udgangspunktet er ingen skoleskift

Børnene skal som udgangspunkt ikke gå på Verninge Skole. De skal have mulighed for at bygge videre på de gode realtioner, de har, og derfor fortsætter de på de skoler og daginstitutioner, hvor de hidtil har haft deres skolegang..

• Vi vil gerne have, at de kan bevare deres netværk og fællesskaber, fordi vi ved, at fællesskaber er særligt vigtige for disse børn at have med sig videre i voksenlivet. Indtil nu, hvor børn og unge er blevet anbragt for eksempel i Jylland, har de haft deres fællesskaber et andet sted.

Netop betydningen af fælleskaber og netværk er også en grund til, at det ikke er planen at hjemtage nogen børn og unge fra andre institutioner, men gradvist at fylde det nye sted i Verninge op, efterhånden som der opstår behov for nye anbringelser.

• Men hvordan tænker I, de kan blive en del af lokalsamfundet, når I lægger vægt på, at de bliver i deres eksisterende relationer og ikke kommer til for eksempel at gå på Verninge Skole?

• Vi er for eksempel ved at se på, om udenomsarealerne kan laves, så de også kan bruges af lokalområdet, så det kan blive et sted, hvor alle kan komme. Mellem hjemmet og forsamlingshuset er der et større græsareal med et par fodboldmål. Det planlægger vi at søge fondsmidler til at indrette på en spændende måde, naturligvis i samarbejde  med lokalrådet og forsamlingshuset, siger Monika Gunderlund.

Hun håber også, at lokale vil have lyst til at komme på børne- og ungehjemmet.

Lektiehjælp

• Vi håber, at lokalsamfundet vil være med til at skabe et hjem for børnene. Hvordan, skal vi finde ud af sammen, men bare for at nævne et eksempel kunne det være via hjælp til lektielæsning, julekagebagning,men det er naturligvis vigtigt, at det sker i dyb forståelse for, at det er børnenes og de unges hjem, siger hun.

Har I tænkt på, at Verninge måske ikke er det mest inspirerende sted for unge mennesker?

Ja, men nogle har måske også brug for lidt mindre ungemiljø, siger Monika Gunderlund.

Hun nævner desuden Barnets Lov, der siger, at anbringelse af børn uden for hjemmet skal tidligere ind i billedet, det vil sige, at man ikke skal prøve alle mulige andre løsninger, før man skrider til anbringelse, det kan også medføre, at der på sigt flytter flere børn end unge ind.

Ingen kriminalitet og misbrug

Målgruppen for det nye børne- og ungehjem er normalt begavede børn, som hverken er kriminalitettruede eller har misbrugsproblematikker,  men som af forskellige årsager ikke kan være hjemme eller anbringes i en plejefamilie.

Beboersammensætningen forventes at være syv-otte børn mellem fire og 10 år og lige så mange mellem 11 og 17 år. Dertil fire i udslusning til egen bolig og en enkelt sårbar familie ad gangen. Børn og unge kommer til at bo i hver sin fløj, og de øvrige i separate lejligheder,

– Drømmen er at være klar 1. januar 2025. Men det skal lige renoveres først, og hvordan laver man lige et plejehjem med store boliger og store handicapvenlige badeværelser om til et hjem for børn og unge, siger Monika Gunderlund.

Del denne historie på: