Jacob Gade skal mindes i nyt oplevelsesunivers i Assens

Assens

De første 4,5 mio. Kroner er i hus og dermed er Tobaksgaarden kommet et skridt hen imod realiseringen af et formidlings og oplevelsesunivers, der tager afsæt i komponisten Jacob Gades liv og virke.

Komponisten Jacob Gade (1879-1963) var født i Vejle og havde en stor del af sit professionelle liv i København, men boede de sidste 20 år i Thorøhuse lidt uden for Assens. Det er med det afsæt, at Tobaksgaarden har sat sig for at etablere et formidlings- og oplevelsesunivers om Gades liv og virke. Der er endnu et stykke vej til realiseringen, idet projektet beløber sig til 14,5 mio. kroner, men med fire mio. kroner fra Augustinus Fonden og 500.000 kroner fra Fonden for Fynske Bank som startkapital, er projektet da kommet godt fra start.

Den mest spillede melodi

Overskriften for projektet er Tsigane. Det lidt fremmedartede ord var den oprindelige titel, på den melodi, Tango Jalousie, som Jacob Gade skrev til en stumfilm i 1925, og som blev det mest spillede musikstykke i verden og stadig i dag er blandt de mest spillede.

Det var langt fra den eneste filmmelodi fra Gades hånd. Han fik så omfattende erfaring på det felt, at han i 1918 blev headhuntet til stillingen som orkesterdirigent for det nye Paladsteatret ved Axeltorv i København, som der aktuelt er overvejelser om at rive ned. Biografens orkester opnåede efterhånden et ry som det bedste i byen efter det Kongelige Kapel.

Ideen Tsigane er udviklet af foreningen Assens Købstad, Jacob Gades Legat og Tobaksgaarden med professionel bistand fra designvirksomheden Yoke i København.

Med afsæt i Jacob Gades liv er det tanken, at Tsigane skal henvende sig til både børn og voksne, danskere og udlændinge.

Den Sjette Scene for børn

Planen er blandt andet at indrette et lille auditorium, Den Sjette Scene, forsynet med produktions- og fremviserudstyr. Formålet med den skal være børns møde med film- og musikproduktion, en skærpelse af både nysgerrighed og appetit for den skabende kunst, lyder det blandt andet i beskrivelsen af projektet. Tanken er, at de i dagtimerne skal være åben for skoleklasser og daginstitutioner og i aftentimerne kan bruges til mindre koncerter og visning af dokumentarfilm.

Plan: Åbning i 2024

Projektet beløber sig til i alt 14,5 mio. kroner, som både dækker over anskaffelse af bygning, ombygning og indretning af denne. I løbet af i år er håbet at skaffe de nødvendige midler, herefter er det planen er, at det skal åbnes midt på året 2024.

Rent fysisk placeres centret i en lagerbygning, der ligger i forlængelse af Tobaksgaardens område og i øvrigt som nabo til Jacob Gade Salen.

Man regner med, det nye oplevelsescenter kan trække 16.000 besøgende til på årsbasis. Entreen er sat til 100 kroner for voksne og det halve for børn.

Del denne historie på: