DEN GODE HISTORIE

Agernæs

Dreslette Sogns – Lokalhistoriske Forening

I 1958 startede grusgravning på Bøgebjerg,  bakkekammen var 17 meter høj.

Ib og Hans Henning Bloch Larsen Brydegård, havde købt den seks tdr. land store bakkekam af Ole Olesen.

Grusgraven var en stor arbejdsplads, man kørte i treholdsskift. Der var en larm fra de store maskiner, harpeanlæggene buldrede stenene ned i ventende lastbiler, der kørte dem ud til udskibningsstedet ved Skarridsodde, hvor der var en lille havn.

 De tyske skibe sejlede stenene til Hamburg, hvor blev brugt til veje og genopbygning af landet. Toldopsynsmanden fik pludselig travlt. Han skulle holde øje med, at der ikke skete noget ulovligt på de tyske skibe, for eksempel smugleri. Christian Skipper blev lods for de tyske skibe, som sejlede ind og ud af Helnæsbugten, han kendte farvandet som sin egen bukselomme, derfor var tyskerne trygge ved at have Christian om bord. 

Efter 10 år var Bøgebjerg næsten væk, der er kun levnet en lille ende. Der hvor Bøgebjerg stod er der nu nogle store  vandhuller. Ole Olesen købte Bøgebjerg tilbage.

Del denne historie på: