Vindmølleparken Lillebælt Syd

Assens Kommune

Poul Poulsen

Sønderborg har gjort det rigtig godt på klima- og energiområdet. Der blev sat retning allerede i 2007, og ambitionen med Projekt Zero er at gå foran og inspirere verden til grøn omstilling samt at blive CO2-neutral i 2029. Det finder jeg beundringsværdigt.

 

Et vigtigt element heri er vindmølleparken i Lillebælt. Området Lillegrund blev screenet i 2012 som egnet til kystnære vindmøller. Den greb man i Sønderborg og søgte under “Åben dør-ordningen”, det vil sige uden statsstøtte. Siden fulgte foroffentlighedsfasen med miljøkonsekvensvurdering i 2017 og borgermøder.

Forundersøgelsen er nu i høring i en opdateret udgave, der er godkendt af Energistyrelsen og Miljøstyrelsen. Samtidig hermed etableringstilladelsen.

Jeg fulgte byrådets debat i onsdags om Lillebælt Syd. En debat med gammelkendte argumenter. Jeg blev bekræftet i, at i Assens er man for vindmøller, indtil det bliver konkret. 

Så skal de altid placeres et andet sted. Ja, angsten for vindmøller er så stor, at en side med en skitsetegning med vindmøller i Planstrategien blev fjernet. Derfor er der ikke opstillet en eneste vindmølle i Assens i årevis, og nu gør man alt for at sabotere Sønderborgs fremsynede planer. Det er sort og tris.

Assen er kun cirka halvvejs i forhold til klimaplanenes mål om 70 procent CO2-reduktioner i 2030.

Så der er brug for en plan B.

Del denne historie på: