Den kolde krig i Voldtofte

Voldtofte

10. april 2021

I Voldtofte byggede murermester Niels Jørgen Jørgensen i 1925 et beboelseshus med baghus til værksted på Holmen 4.

I 1940 opførte han et beskyttelsesrum aller sydøstligt på grunden.

Der er indridset et årstal i bygningen.

Årstallet 1940 indridset med en fugespartel.

Bygningen har tykke betonmure og dobbeltdøre. Michael Flindt viser her murtykkelsen i døåbningen.

Hvordan de oprindelige døre har set ud ved vi ikke. Hængslerne er de oprindelige, og de har nok kunnet bære tungere døre end de nuværende.

Der er anbragt 3 små udluftningsrør helt oppe under loftet, ikke bag døren her, da den er anbragt helt ude i hjørnet.

Der er intet i det vinduesløse rum der antyder noget om indretning som beskyttelsesrum.

På et luftfoto fra 1949 ses taget uden jord og græs, men på et foto fra 1950 er taget forstærket.

Murtykkelsen ses her på fotoet fra 14/3-2021, da udluftningen er anbragt i hjørnet indenfor.

Taget består af en støbt betonflise. Ovenpå ligger et lag betonsten og ovenpå igen en støbt betonflise med skrå kanter, der oprindelig gik helt ud til kanten, nu er den forvitret.

Ovenpå betonen er der så lagt jord.

Man må formode, at murermester Jørgensen i 1940 byggede et bombesikret rum, nok til egen beskyttelse, men måske også for at reklamere for sit arbejde. 

Efter krigens slutning i 1945 begyndte også Rusland at lave prøvesprængninger med A-våben. Nu steg frygten for en fremtidig atomkrig, og man skulle nu også beskytte sig mod radioaktivt nedfald.  

En god beskyttelse fik man med 20 cm beton og 30 cm stampet jord. Noget yder på, at det er det, der lægges på taget i 1950 – selve murene var i sig selv tykke nok. Nu kan den kolde krig bare komme an!

Også det offentlige byggede under den kolde krig beskyttelsesrum. I store byggerier skulle der være beskyttelsesrum, og i det fri byggede man i større byer sikringsrum, som man kunne søge hen til, hvis man ikke kunne nå hjem. 

Disse sikringsrum blev forsynet med filtre, som skulle fjerne radioaktivt støv. Langt op i årene lå der lagre med inventar og forsyninger til disse rum. Mange sikringsrum ligger der stadig. Se rummet ved kirken i Assens.

I 1962 blev befolkningen informeret med folderen ”Hvis krigen kommer” om indretning af beskyttelsesrum. Strålingstruslen blev taget meget alvorligt.

I Voldtofte var murermester Jørgensen en halv snes år forud for alt det der. 

Bygningen er ikke synlig fra offentlig vej.

Glamsbjerg 

Lokalhistoriske Arkiv

Egne fotos.

Ingemann Jensen 

marts 2021

Del denne historie på: