DEN GODE HISTORIE

Voldtofte

Glamsbjerg Lokalhistoriske 

Arkiv Ingemann Jensen

Stenten i Voldtofte…

At komme frem har altid været en vigtig del af det at være menneske, Det er vel et af de grundlæggende behov på linje med at spise, drikke, klæde sig på.

Stiernes historie er lige så lang som menneskets. I dag må vi konstatere, at de fleste stier er forsvundet, og det er der mange grunde til. 

Men nu er vi blevet ny brugere af naturen, og på gamle kort finder vi stierne som stiplede linier, og ønsket om at få dem aktiveret igen presser sig på.

Stierne var før så vigtige færdselsårer, at de måtte lægges fast.

I Voldtoftes udskiftningsprotokol fra 1791 fastlægges der ikke mindre end 11 fodstier. 

1. En kirkesti fra Høed. 2. En sti fra Voldtofte til Skårup. 3. Sti fra Voldtofte til Strærup. 4. Voldtofte til Dreslette. 5. Voldtofte til Skovgårde. 6. Dreslette til Skovgårde. 7. En sti fra Herredsbjerg og Høed Huse til Fuglesig Led. 8 Mellem Køng og Flemløse Mark. 9. En sti fra østre ende af Voldtofte til Flemløse. 10. Fra Voldtofte til Hårby Mark. 11. Fra Voldtofte via Vænget til Høed.

Der er sti nummer 9, vi har her. Den udgår fra den alleryderste gård i Voldtofte, gård nr. 1 – P Pejsens gård, i dag Tiger Stillads, og ender ved Mosebo. Den skal over 7 diger, hvoraf de fleste er stendiger. 

For at komme over digerne anlagde man stenter i en eller anden udformning. Her er stenten i stendiget mellem Kappelvængets grunde  og Elmegårdens mark markeret med en pil. 

Her ved stendiget mellem de to marker, er der anlagt en stente i sten. Selve ordet stente (stætte) kommer af trin eller fodstykke og har som sådan ikke noget med sten at gøre. 

Her er der bare lavet en usandsynlig flot stenpassage, som man skræver over. Kreaturerne kan ikke finde ud af at komme over, og der er ikke et led, man skal huske at lukke. Den er uforgængelig, og er i dag kun 232 år. Stedet er i særklasse. 

Fodstierne var vigtige samfærdselruter til kirkerne, og når bønderne skulle møde op til hoveri på Herregårdene på gangdage, altså uden heste og vogne. 

Stendiget er næsten fjernet kun markeret med en enkelt række sten. 

 Her ses stenten indgå i haveanlægget på Kappelvænget. I mange år var det skjult i et levende hegn, som de nuværende ejere har fjernet. Herved er udsigten blevet noget forbedret. Nu ligger huset i en landsby med marken helt ind til byen. 

Stien kom fra træerne helt til venstre og gik vinkelret ind på stenten. Når man kom over stenten drejede stien 90 grader til højre og gik langs diget ud af billedet nederst til venstre.

Del denne historie på: