Bøgerne fra loftet i Voldtofte

Voldtofte

23. august 2021

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Dan og Tove spurgte mig en dag, om jeg ville hjælpe dem af med 6 bøger, der lå på loftet efterladt af en tidligere ejer. Glad for, at det ligger dybt i Voldtoftebeboere, at man lige spørger lokalhistorisk arkiv om det, man er ved at kassere, kunne have interesse, siger jeg mange tak!

Jeg er vaks nok til at spørge til den tidligere beboer, og får bekræftet, at det var Lars Iver Larsen, som havde værksted/fabrik i tilknytning til huset, hvor han bl.a. fremstillede rugemaskiner.

Bøgerne er helt ens i en lidt ”billig” indbinding. På allerførste side står der med flot skråskrift Jens Madsen Voldtofte. Når man blader igen, går vi lige på indholdet. Det er en artikel,  der hedder Georg Stages Minde, og allerøverst på siden er den en fin vignet, hvor der står VOR JORD. Nederst står der med småt 1904. Nr. 1.

Alle 6 bøger består af sider, der er taget ud af et tidskrift, der hedder FREM. En nem søgning fortæller, at Frem blev udgivet 1897-1918 og senere 1925-1928 som ugeblad af ”Det Nordiske Forlag”.

På et tidspunkt kunne man sende siderne ind til indbinding, og var man hurtig, fik man en flot indbinding. Vores samler Jens Madsen var ikke hurtig nok til denne første omgang, men fik et billigere tilbud senere.

 Artiklerne er samlet fra  ca. 1900 til ca. 1904. 

Artiklerne er velskrevne og fremstår troværdige og videnskabeligt underbyggede. Der er fine fotografier og tegninger gengivet i et flot tryk. 

FREM kan med rette sammenlignes med vore dages bedste tidsskrifter. Teksterne virker på højde med de læsere, de henvender sig til. Det må have været spændende artikler at læse, når man som vaks skoleelev fik knækket læsekoden, og af en god lærer fik vakt sin nysgerrighed. Der er artikter om alt muligt, så noget skal nok fange interessen.

Hvem er så Jens Madsen, der har ejet disse bøger? Der skal ikke søges længe, før der dukker en kandidat op. 

I folketællingen 1901 bor der en Jens Madsen tømrermester i huset Voldtoftevej 27. Han er ugift. Han kan følges bagud i tid i folketællinger og kirkebog til fødsel 13. juni 1845 i Rytterhuset, som stadig ligger i den lille hussamling Holebæk, hvor Trollesøvej løber ud i Ebberupvej. Han er ud af en husmandsfamilie. Han er ca. 55 år, da artiklerne samles. 

Når hans bøger kommer til at ligge på loftet hos Lars Iver kan man formode, at Jens har været ansat i Lars Ivers trævarefabrik og at Jens har fortalt Lars Iver og hans børn om de spændende bøger. De har så lånt dem, og som det jo ofte går, er de ikke leveret tilbage, eller bøgerne har været en foræring. 

Bøgerne har som sådan ingen interesse for et lokalarkiv. Men nu kender vi Jens Madsen og får placeret Holebæk og Rytterhuset.

August 2021 Glamsbjerg Lokalhistoriske Arkiv

Ingemann Jensen

Del denne historie på: