Bjørmose Voldsted præsenteres lørdag den 7. august

Voldtofte

31. juli 2021

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

En pengegave fra Rise Sparekasse har gjort det muligt at etablere et nyt besøgssted i Voldtofte, nemlig et voldsted, hvor der har ligget en herregård – for længst nedlagt og helt forsvundet fra jordens overflade. Men jordvoldene ligger der endnu og fortæller historien om et gårdanlæg, der i 1774 benævntes Bjørmose.

Kilder til Bjørmose findes. 

– Et notat fra 1410 fortæller, at en herremand på det, der i dag er Wedelsborg, fik en gård i Voldtofte i mageskifte med nogle ejendomme i Nordjylland. Herremanden hed Otto Skinkel, og hans slægt stammede fra Nordjylland, så han havde sikkert byttet noget arvegods der, med noget der lå tættere på Iversnæs, som Wedelsborg hed dengang. Slægten uddøde i øvrigt i 1560, fortæller lokalhistoriker Ingemann Jensen. 

Noget tyder på, at herregården blev nedlagt i forbindelse med efterdønningerne af Grevens Fejde 1534-1536, da en stor møntskat, hvor den yngsted mønt er fra 1526, blev gemt og glemt i et stendige i Voldtofte. 

Voldstedet ligger i en gærdselsskov tilhørende Hans Erik Absalonsen. 

– Han har velvilligt stillet stedet til rådighed for formidling om et af Danmarks ca. 1000 voldsteder fra middelalderen. Det her er i særklasse, da det har ligget næsten uforstyrret i 500 år – glemt, men alligevel erkendt, siger Ingemann Jensen.

Lørdag den 7. august klokken 14.  præsenteres stedet ved en lille reception på Bjørmose Voldsted. Arrangementet er muliggjort af Assens Kommunes kulturpulje. Flemløse Voldtofte Landbylaug er arrangør. Nærmeste adresse er Voldtoftevej 50, Voldtofte ved Glamsbjerg. 

Del denne historie på: