Vil du være den gode nabo for en congolesisk familie?

Vissenbjerg

13. februar 2022

Af Lise Wolf – lw@folkebladet.net

To congolesiske flygtningefamilier på vej til Vissenbjerg. Røde Kors i Vissenbjerg søger 10 frivillige til velkomstteams, 

der skal hjælpe dem med at finde sig til rette i byen.

Hvad skal der til for at finde sig til rette i en lille by langt mod nord, når man kommer fra det centrale Afrika og har levet en årrække i en flygtningelejr i et naboland?

At der er brug for gode lokale støtter, der kan hjælpe en med at finde sit til rette i alt det fremmede, er der nok ikke tvivl om, og det er årsagen til, at Røde Kors i Vissenbjerg søger frivillige, der som formand Troels Beck udtrykker det “kan se en udfordring i at hjælpe to afrikanske familier med at falde til.

Assens Kommunes integrationsteam tager sig af alt det praktiske i forhold til bolig, danskuddannelse og at bliver guidet ind på arbejdsmarkedet og har også en familiekonsulent, som tilknyttes familierne.

Familierne, der kommer til Danmark som kvoteflygtninge fra en flygtningelejr i Rwanda, stammer fra Den Demokratiske Republik Congo.

I begge tilfælder er der tale om enlige mødre. Den ene er 41 år, har to døtre på henholdsvis 17 og 15 år og en søn på 11. Den anden er 46 år, har døtre på 21 og 14 år og en søn på otte.

– Det bliver en stor omvæltning for familierne at lande i Danmark. Mange af flygtningene har oplevet voldsomme begivenheder i Congo og har levet under meget vanskelige vilkår i Rwanda. Som kvinder har de været særligt udsatte for overgreb og udnyttelse, ikke mindst i de overfyldte flygtningelejre, fortæller Troels Beck.

Ud over ovenstående er det ikke så meget information Røde Kors har om de to familier. Deres sprog er kinyarwanda, men om de også kender lidt til andre sprog som swahili, engelsk eller fransk vides endnu ikke, og de kender intet eller meget lidt til Danmark.

– Alt er nyt for de congolesiske familier, når de ankommer, så bare lidt hjælp fra lokale frivillige vil være en hjælp til familierne i dagligdagen, siger Troels Beck.

Der er brug for hjælp i dagligdagen, til indkøb, til at lære dansk, at lære foreningslivet at kende, hjælp til at skaffe genbrugstøj med videre.

Røde Kors efterlyser også otte juniorcykler.

Lokalafdelingen vil også selv være klar til at bistå familierne. Afdelingen har i forvejen en del erfaring med flytninge fra Syrien og Iran.

Vil man være med til at hjælpe de to familier kan man kontakte Troels Beck på mail trbeck45@gmail.com eller på tlf. 2066 2649

Del denne historie på: