Udvikling: Vissenbjerg skal hænge bedre sammen

Vissenbjerg

Af Lise Wolf – lw@folkebladet.net

Attraktioner som Terrariet, Udsigten og Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter skal gøres mere synlige, når Assens Kommune realiserer en udviklingsplan for byen på toppen.

Det skal se pænere ud. Det kunne for eksempel være ny belægning på den gamle rådhusplads,og en opdatering af forbindelsen derfra til Krohaven og Terrariet. Det hele skal hænge bedre sammen, der skal laves ensartet skiltning, og så skal der gøres mere opmærksom på noget af det, Vissenbjerg har at byde på. 

Det er i korte træk, hvad en ny udviklingsplan skal gøre for Vissenbjerg. De første skridt til en plan for hele området, der også omfatter Skalbjerg, Bred og Skallebølle blev taget på et borgermøde, og nu har Miljø-, Teknik- og Planudvalget også nikket til planerne for Vissenbjerg.

Delt i etaper

Det første, der tages fat på bliver Idrætsvej og ankomstområdet ved Vissenbjerg Kultur- og Idrætscenter, det skal gøres mere levende og grøn, uden at det går ud over de mange parkeringspladser. I anden etape skal der skabes en forbindelsessti herfra til Terrariet. Ja faktisk starter stien ved Vestergade, hvor den ned til centret, som det er planen at udvide med en padelhal, der anbringes i forlængelse af parkeringspladsen, skal have en særlig belægning, der lægger op til leg, læring og motion.

Det fortæller Bodil Boesgaard (V).

– Vi er glade for, at der endelig sker noget i Vissenbjerg, siger hun videre.

I en pressemeddelelse udtaler formand for Miljø-, Teknik- og Planudvalget Jens Jakobsen (V), at ønsket er at skabe en attraktiv bymidte, som borgerne kan få gavn af i hverdagen og fritiden, men som også højner attraktiviteten og oplevelsesværdien i byen.

– Det skal være med til at bane vejen for yderligere vækst og udvikling, siger han.

Stien skal fortsætte forbi centret neden om p-pladsen, hvor den skal føres over mod skoven til Terrariet. Her bliver to veje at vælge – den lige vej eller forhindringsbanen.

En del af stien ligger i fredet område, derfor skal dens forløb udarbejdes i dialog med fredningsmyndighederne.

I forlængelse af stien er det også ønsket at gøre selve Udsigten mere markant.

Også  Østergade-Vestergade kommer der fokus på.t Østergade-Vestergade, pladsen foran det tidligere rådhus og Krohaven, der kommer fokus på.

Når det skal vente til 2025-26, er det blandt andet fordi, det så kan gøres i forlængelse af og samarbejde med Assens Forsyning, der har planer for kloakseparering og regnvandshåndtering i området.Der vil i den forbindelse blive lagt ny asfalt.

2,4 mio. kroner – og lidt til

Første del af første etape beløber sig til 2,4 mio. kroner, hvoraf kommunen selv skal hoste op med 960.000, resten kommer fra landsbypuljemidler til områdefornyelse.

Anden del – stien til Terrariet og Udsigten beløber sig til små 2,9 mio. kroner, hvoraf kommunen selv skal finde halvdelen, mens den anden halvdel skal søges via fonde.

På byrådets januarmøde i sidste uge blev der også nikket til en udviklingsplan for Glamsbjerg i 2024 og til at der sættes 1,4 mio. kroner af til byfornyelse i Tommerupperne.

Del denne historie på: