Teglværksbilleder udstilles i Vissenbjerg

Vissenbjerg

Af John Jakobsen

I Vissenbjerg Sogn har der muligvis været teglværker allerede i middelalderen, men vi når frem til 1700-tallet, før der findes optegnelser om teglværker i sognet. På det tidspunkt anbefalede Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab nemlig, at landmændene anlagde små gårdteglværker. Derved kunne man sikre, at de fik en bedre måde at bygge på, i stedet for bindingsværk med lerklinede vægge og rå ubrændte mursten. Nogle af disse teglværker blev i 1800-tallet industrialiseret og var i drift langt op i 1900-tallet.

i Vissenbjerg Sogn findes der navne på omkring 20 teglværker, hvoraf enkelte kan være de samme nævnt med to forskellige navne. I Vissenbjerg Lokalhistoriske Arkiv er der en samling af teglværksbilleder, hvor de ældste er mere end 100 år gamle. Heraf udstilles cirka 120 i maj. Der er adgang til udstillingen i arkivet hver lørdag klokken10 – 12 og hver torsdag klokken 14 – 16. Alle er velkomne, og der er kaffe på kanden. Arkivet er på 1. sal over biblioteket.

Er man i besiddelse af teglværksbilleder, som kan indgå i arkivets samling, er man velkommen til at medbringe dem til kopiering.

Del denne historie på: