Sikken aflevering: Andebølle Ungdomshøjskole til Lokalhistorisk Arkiv

Andebølle/Vissenbjerg

10. juli 2021

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Da den sidste forstander på Andebølle Ungdomshøjskole, Orla Hansen forleden henvendte sig i Vissenbjerg Lokalhistoriske Arkiv og spurgte, om der var interesse for at overtage en samling af arkivalier fra Ungdomshøjskolen, var Arkivets formand John Jakobsen hurtig til at afhente samlingen, som Orla Hansen havde opbevaret privat, siden skolen lukkede i 2011. Det viste sig at være næsten tusind billeder og diapositiver, undervisningsmaterialer, adskillige ringbind med forskellige planer og optegnelser om skolens drift og historie m. m. 

Skolen blev etableret i 1970 på Stensgaard, der fra 1868 til 1963 havde huset sognets fattiggård og alderdomshjem. Betegnelsen fattiggård blev med tiden afskaffet, så gården fungerede som alderdomshjem indtil Kildebakken i Vissenbjerg blev indviet i 1963. I perioden frem til 1970 blev Stensgaard drevet som landbrug. 

Da der holdes ferielukket i Vissenbjerg Lokalhistoriske Arkiv i juli, bliver det omfattende sorterings og registreringsarbejde først påbegyndt i august. 

Del denne historie på: