Nyt og moderne center i gamle rammer

Vissenbjerg

Af Lise Wolf – lw@folkebladet.net

Center for Rehabilitering og Akutpleje i Vissenbjerg har i løbet af det seneste lille år gennemgået store forandringer.

Der er stille på Center for Rehabilitering og Akutpleje i Vissenbjerg torsdag formiddag, da Folkebladet er på besøg. Kun ind gennem en åben dør til en af lejlighederne ser vi en af de midlertidige beboere, ellers får man nærmest indtryk af, at ingen er hjemme.

Det er dog ikke tilfældet. Samtlige 16 pladser er fyldt op, fortæller leder Lene Hauberg Andersen, og stilheden på centret er noget nyt. For det seneste år er der blevet malet, renset gulve flyttet om og revet mure ned – kortsagt gennemført en tiltrængt renovering af det 14 år gamle center, der tidligere var en del af plejecentret Kildebakken.

Halvdelen af lejlighederne blev renoveret for seks år siden, men der var efterhånden meget andet, der trængte til en opdatering.

Farver på væggene

De 16 pladser bliver snart til 21, da centret fremover også skal tilbyde såkaldte gæstepladser, hvor for eksempel demente borgere kan få plads midlertidiget, så deres ægtefælle kan få et pusterum,. 

Væggenes slidte hvide flader er fået nye kulører og giver derved et mere varmt og imødekommende indtryk. Det gælder også indgangspartiet, hvor man tidligere kunne få indtryk af, at man kom ind ad bagvejen, fordi der stod vareleveringer stablet op i vindfanget. På en træplade på væggen kan man orientere sig om, hvor man er, og hvordan man finder rundt i de snørklede gange.

Også et forsøg på at give et mere imødekommende indtryk nævner Lene Hauberg Andersen, da vi passerer det på turen rundt i centret.

Samtlige lejligheder skal udstyres med en lænestol og et fjernsyn. Det skal være hjemligt, men ikke mere end, at de har lyst til at komme hjem igen, siger Lene Hauberg Andersen.

Hidtil har beboerne selv skullet medbringe fjernsyn, hvis de ønskede det.

– Det kan lyde som en lille detalje, men det gør faktisk en stor forskal  både for indretningen, for borgeren og for os som medarbejdere. Nu skal vi bruge mindre tid på at hjælpe med teknikken, og de pårørende får også en praktisk opgave mindre og kan i stedet være til stede for deres kære, siger centerlederen.

Hvert område sin funktion

Et væsentligt fremskridt er det også at der er sket en mere konsekvent indretning af rummene. Hvor man tidligere kunne komme ud for at skulle spise sin biksemad, mens en anden var i gang i træningsmaskinerne, så er de funktioner nu adskilt, og der er indrettet et stort og lyst træningsrum.

– Det er et stort fremskridt. For vi har borgere, der er hjernetrætte og har brug for ro, når de spiser, påpeger Lene Hauberg Andersen.

Der vil også fremover være et fælles studiemiljø for assistent- og sygeplejestuderende fra såvel Kildebakken som Center for Aktupleje og Rehabilitering. En dør til personalerummet er flyttet rundt om et hjørne, så personale, der endelig har fundet tid til et lille pusterum, ikke er det første man spotter, når man træder indenfor.

Mange har været med

Såvel medarbejdere som pårørende og fagpersoner har bidraget med ideer til renoveringen.

– Det er en kompleks opgave at renovere sådan et sted. For ud over at rammerne skal være indbydende og moderne har vi også tænkt mange andre aspekter ind som for eksempel demensvenlighed, patientsikkerhed, hygiejne og ergonomi, siger Lene Hauberg Andersen.

Projektleder har været Anne Hansen fra kommunens byggeafdeling. Hun har blandt andet haft fokus på genbrug.

– Gulvene er for eksempel blevet renset. Vi kunne også have skiftet dem ud, men det ville have været en større opgave, når stedet samtidig skulle fungere og ikke så bæredygtigt, nævner hun og fremhæver medarbejdernes store vilje til at samarbejde.

– Vi har været i gang med at male i fire måneder, og de har været løsningsorienterede hele vejen, siger hun.

– Når vi ved, hvad vi har udsigt til, er det nemmere at være i, forklarer Lene Haugberg Andersen, men indrømmer, at det har været et kæmpe koordineringsarbejde.

Der er bevilget i alt 4,5 mio. kroner fra 2023-2025. Da man allerede har adgang til hele beløbet, er det kun mindre ting der mangler, som naturbilleder på væggene, hyggekroge hist og her, nye møbler i tv-stuen – og så langt er man, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, ældrerådet samt borgere og pårørende torsdag eftermiddag var indbudt til indvielsen af det opdaterede center.

Fakta

– Center for Rehabilitering og Akutpleje blev oprettet i en del af plejecentret Kildebakken for 14 år siden.

– Pt er der 16 pladser, dette udvides til marts med fem gæstepladser.

– Brugerne/beboerne har gerne flere sygdomme og har brug for at blive stabiliseret, så de igen kan fungere i eget hjem. De kan også komme fra eget hjem for at forebygge genindlæggelse.

– Et ophold på centret varer fra to uger til seks måneder. Gennemsnittet ligger på to måneder.

– I alt 40 ansatte er tilknyttet centret. Heri er også medregnet afløsere.

– I en almindelig dagvagt møder 12 ind.

Del denne historie på: