Mælken var i flasker

Vissenbjerg

4. april 2022

Vissenbjerg Lokalhistoriske Forening og Arkiv

John Jakobsen

I 1897 blev der oprettet et mejeri i Bred i bygningerne, hvor PJ Auto i dag har værksted på Mejerivej. Mejeriet blev startet på grundlag af aktier, som senere blev ændret til andelsbeviser, og dermed blev det et andelsmejeri ligesom mejerierne i Andebølle og Fuglevig, der var startet 10 år tidligere.

Af vedtægterne fremgik: ”Selskabets formål er ved samvirken og fælles bestræbelser at tilvejebringe første klasses mejeriprodukter, at man kan blive i stand til at opnå dagens højeste priser”

I 1922 blev mejeriet udvidet med et ostelager, og samme år blev Kristian Poulsen ansat som ny mejeribestyrer. Mælken blev leveret fra gårdene på egnen i mælkejunger, og blev på mejeriet behandlet alt efter hvilke slutprodukt, der var ønsket. En del blev pasteuriseret og tappet på flasker som sødmælk. En del blev kærnet til smør, som blev pakket i 250 g. pakker, og en del blev lavet til ost. Ved smørfremstillingen fremkom kærnemælk eller skummet mælk som restprodukt, og ved ostefremstillingen restproduktet valle. Sidstnævnte blev solgt til gårdene til svinefoder. Til husholdningsbrug blev produkterne solgt i Bred Mælke- og Osteforretning, Bredgade 21 eller fra en kørende mælkemand. 

Kærnemælken blev solgt i ”løs vægt”, hvor det blev tappet fra særlige mælkejunger over i kundernes egne kander, ligesom det skete med piskefløden. En del smør blev pakket i dritler (Trætønder) og eksporteret til England. 

Da elforsyningen blev ændret fra jævnstrøm til vekselstrøm, og der samtidig var krav om tilslutning til nyt spildevandssystem med rensningsanlæg, var udgifterne til disse ændringer og en modernisering af mejeriet i en størrelse, som andelshaverne ikke kunne finde økonomisk dækning for. Derfor blev mejeriet lukket i 1963. Ved lukningen var det stadig Kristian Poulsen, der var mejeribestyrer, og den sidste formand var gårdejer Hans Ulrik Nielsen.  

Del denne historie på: