Kun to medlemmer mødte op til generalforsamling hos Vissenbjerg Borger- og Kulturforening

Vissenbjerg

5. september 2021

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Tirsdag 24. august holdt Vissenbjerg Borger- og Kulturforening generalforsamling, der på grund af covid-19 pandemien dækkede foreningens virke de seneste to kalenderår. 

– Bestyrelsen havde derfor forventet et godt fremmøde, selv om tidspunktet var anderledes end det normale, fortæller formand Ejvind Egdal.

Men suk og ak. Kun to medlemmer mødte frem til generalforsamlingen og det efterfølgende foredrag om et Rotary-projekt i Gambia. 

– To fremmødte af en medlemskreds på over 100 personer er meget lidt og kan slet ikke danne baggrund for den debat om foreningens fremtidige virke, som burde være en naturlig del af en generalforsamling. Vi i bestyrelsen må så arbejde videre ud fra, hvad vi tror vores medlemmer ønsker, og så forhåbentlig få flere med til næste ordinære generalforsamling marts 2022, fortæller Ejvind Egdal. 

– Jeg har tidligere gjort opmærksom på, at vi i foreningslivet savner nye ansigter til at tage del i det frivillige, ulønnede arbejde, og det gælder også i høj grad os i Borger- og kulturforeningen. Vi har nogle fantastiske lokaler, en rimelig god økonomi og en række gode samarbejdspartnere. Vi håber på opbakning og tilslutning til vores kommende arrangementer, og det er 

Fredag 3. september klokken 20: 

 Cabaret – hvis livet var en sang med Lana Lind i samarbejde med Vestfyns Teater. 

Onsdag 8. september: 

Per Stig Møller-foredrag i samarbejde med Menighedsrådet og Church Of Love, Vissenbjerg 

Onsdag 6. oktober kl. 14.30: 

Kaffe med Kurt Leth, som  fortæller om mødet med mennesker 

Onsdag d. 13. oktober: Carl Nielsen arrangement i Vissenbjerg Kirke med bl.a. Kiki Brandt 

Se i øvrigt hjemmeside www. Vissenbjerghus.dk. 

Del denne historie på: