Jan og Lindy mødes i billardklubben hver dag

Vissenbjerg

17. november 2021

Af Lise Wolf – lw@folkebladet.net

Vissenbjerg Billard Klub fylder 50 år, og Lindy Larsen har været med næsten fra starten, han kan slet ikke undvære mødet med de andre i klubben

Hvis du skal have fat i Jan Olsen eller Lindy Larsen om formiddagen, kan du være nogenlunde sikker på, at du skal finde dem i “klubben” – det vil sige billardklubben, der holder til i Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter – nederst i fløjen med den lange smalle gang.

De spiller ikke så meget mere – i hvert fald ikke på seriøst plan – men de kan lide at komme og møde alle de andre, der også kommer her, og få sig en snak over et glas øl.

Jo, det skal også til, men billard er langt fra de røgtåger og værtshusstemning, som de oplever, at de fleste forbinder spillet med.

Vissenbjerg Billard Klub dyrker sporten på seriøst plan og har hold i både 2. og 3. division, serie et, tre serie tre hold og seks oldboys hold.

– Det er ikke et værtshusspil her, men den illusion får man aldrig folk fra, mener Jan Olsen.

Mogens Christensen er også en af de trofaste. Han har været med i  over 30 år og var ret god engang, men efter en blodprop kniber det lidt med koncentrationen, som er det vigtigste, når køen rettes mod kuglen, der helst skal bevæge sig på den tiltænkte måde.

Jubilæum

Søndag 28. november er det 50 år siden, klubben blev stiftet, og det fejres med reception i klublokalerne klokken 11-15.

– Henning P. Christiansen var den første formand, og var aktiv næsten til sin dødsdag for omkring tre år siden, fortæller Jan Olsen.

Det første klublokale var i kælderen på plejehjemmet Kildebakken. Også Lindy Larsens far var med til den stiftende generalforsamling, fremgår det af det gamle referat.

– Ja, han slæbte mig med, og så blev jeg hængende, konstaterer Lindy Larsen, der nyder kammeratskabet i klubben.

Efter godt otte år på Kildebakken rykkede klubben til sin nuværende placering i Vissenbjerghallen eller Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter, som det hedder i dag.

Markeringer i loftet viser, hvordan klubben gradvis har fået mere plads til sin rådighed og dermed plads til flere borde. I dag råder den over fem kegleborde og et carambolebord. Flere er der ikke plads til. Så næste investering bliver i streaming, så man kan sidde i et lokale og på en skærm følge med i, kampen i lokalet ved siden af. Tilskuere er der nemlig ikke meget plads til.

Bord købt på snedkers kassekredit

Det første bord blev i øvrigt anskaffet på snedkermester Svend Nielsens kassekredit. Det kostede dengang 25.000 kroner. I dag løber økonomien rundt via kommunalt tilskud, medlemskontingenter og ikke mindst det udvalg, der har til opgave at skaffe indtægter ad anden vej, for eksempel gennem sponsorater og salg af drikkevarer. Det gør det for eksempel muligt at dyrke det sociale samvær som en tur på travbanen, sommerfest, julefrokost og jubilæumsmiddagen, hvor også koner og kærester er inviteret med.

– Arrangementer som ikke lige er billard, men som regel ender i billard alligevel, som Jan Olsen formulerer det. –  Og måske det, der gør, at Vissenbjerg Billard Klub, der startede med omkring 40 medlemmer i dag tæller et par og tres, selv om man også her mærker konkurrencen fra computerspil.

Selv om den er en af Fyns største, håber klubben alligevel, at også nye potentielle medlemmer har lyst til at komme med til jubilæumsreceptionen, hvor nogle af klubbens gode spillere vil være klar med instruktion. I dag er der eksempelvis kun tre kvindelige medlemmer, og det er et for lidt til at danne et hold.

Det er i øvrigt ikke meget anderledes end i 1976, da Fyns Tidende skrev: “Vissenbjerg Billardklub trives, men ser gerne flere unge og flere piger ved billardbordene”.

Del denne historie på: