Gården Fugleviglund

Vissenbjerg

15. februar 2022

Vissenbjerg Lokalhistoriske Arkiv

John Jakobsen 

DEN GODE HISTORIE

Den oprindelige gård blev formodentlig bygget i begyndelsen af 1800-tallet og drevet som traditionelt landbrug. I 1872 købte J.W.Hastrup gården, der på markerne havde rige forekomster af teglværksler, som blev udnyttet af Bred Teglværk. I 1885 overtog Hastrup Bred Teglværk, som han drev til 1899, hvor han solgte både teglværket og Fugleviglund til C.F.Scherfig, der havde lært teglværksdrift på Knabstrup Teglværk på Sjælland. Han moderniserede Bred Teglværk, mens gårdens drift blev overladt til hustruen med hjælp fra egnens husmænd. Der var 72 tdr. land til gården, hvoraf ca. 25 tdr. land var lerjord. 

Gårdens bygninger blev renoveret, og stuehuset blev moderniseret med centralvarme og badeværelse. I 1907 fremgår det, at der er ansat en fodermester, en forkarl, en andenkarl og to piger, samt en daglejer. På det tidspunkt omfatter besætningen 16 køer, 8 ungkvæg, en tyr, 6 heste og 6 får. Mælken leveres til Fuglevig Mejeri. 

I 1918 blev teglværket solgt til Poul Schnakenburg, der kom fra Skt. Jørgens Teglværk i Odense.

Scherfig-familien fortsatte driften af gården, hvor datteren Grethe og svigersønnen Walther Geisshardt var en stor hjælp i 1930’erne. Walther var østriger og blev indkaldt til tysk militærtjeneste i verdenskrigen, hvor han var hjemmefra i 4 år. Grethe måtte drive gården selv samtidig med at passe de to børn og sin gamle far. Walther kom hjem fra krigen og var syg efter ophold i krigsfangelejr. De fortsatte driften med forskellige afgrøder indtil 1968, hvor gården blev solgt, og de flyttede til Vissenbjerg. 

I 1980 købte Vissenbjerg kommune gården af tobaksfabrikant Stokkeby, der flyttede til USA. Gården blev ombygget til produktionsskole i et samarbejde mellem Vissenbjerg og Tommerup kommuner, – et samarbejde som Aarup Kommune indgik i fra 1988. Ved sammenlægningen til Assens nye storkommune blev der oprettet en afdeling i Glamsbjerg, og i forbindelse med den nye uddannelse F.G.U. blev Fugleviglund som skole gradvist samlet i Glamsbjerg, hvorefter gården Fugleviglund blev solgt. På gården har de nye ejere Poul Moestrup og Michael Tibbs etableret Café Orkideen, samt gård- og blomsterbutik.

Del denne historie på: