Frivillige søges til bestyrelsesarbejde

Vissenbjerg

Vissenbjerg Borger- og Kulturforening opstod i foråret 2010 på baggrund af kommunesammenlægningen, og fordi den nye Assens kommune fra 01.01.2011 ikke forventede at ville gøre brug af lokalerne i det gamle Vissenbjerg Rådhus længere. 

Vi var en kreds af borgere, som ønskede fortsat at have mulighed for at bruge de mange lokaler, som ville blive ledige, til eksempelvis bridgeklubberne og til kulturelle formål, møder med mere. 

Vi fik også politikerne til at indse det åbenlyst smarte i at få flyttet biblioteket og Lokalhistorisk Arkiv til det gamle rådhus, således at der blev en bedre samling af de kulturelle aktiviteter i byen. 

I årenes løb har vi i Vissenbjerg Borger- og Kulturforening etableret den årlige golfturnering – Vissenbjerg Championship, som i gennemsnit har haft 50 deltagere, primært med bopæl i 5492- området. 

Vi har arrangeret vinsmagning hvert år op til jul, og været aktive i arrangement med juletræstænding 1. søndag i advent. Vi har arrangeret foredrag og oplevelser ud af huset, haft kunstudstillinger i salen, som alle kan komme og se. 

Vi har samarbejdet med Vestfyns Teater og været værter ved den årlige forestilling. 

Vi har haft et fortrinligt samarbejde med menighedsråd, Lokalhistorisk Forening og biblioteket m.fl. til andre arrangementer.

Vi har renoveret salen med lydanlæg og projektor. Ombetrukket 80 stole. 

Fået nye vinduer ud mod Vestergade, fået nye toiletter i kælderen, og senest fået lakeret gulvet i salen og lagt ny gulvbelægning i køkkenet, så vi har i den grad overholdt vores forpligtigelse til at sørge for den indvendige vedligeholdelse. 

I hele denne lange periode har Marie, Annette og jeg været med i bestyrelsen. 

Nu har Marie og jeg besluttet at stoppe, fordi foreningen trænger til andre og især yngre kræfter og nye ideer til, hvad foreningen skal tilbyde medlemmer og byen. 

Vi har i den sidste periode måttet sige farvel til to værdsatte medlemmer af vores bestyrelse, og det betyder, at hvis der ikke er nye, der melder sig som medlemmer af bestyrelsen, vil vi ikke kunne overholde vedtægternes bestemmelser om antal. 

Nå, vil nogen måske sige, så kan I jo bare lave vedtægterne om. 

Det er jo korrekt, men tre – fem personer vil under ingen omstændigheder være nok til at afvikle de forskellige aktiviteter, så… 

Det er min klare opfattelse, at hvis vi ikke får nye medlemmer til bestyrelsen, vil der komme forslag om at nedlægge foreningen, og dermed vil eksempelvis de ovenstående aktiviteter ophøre. 

Vi søger derfor mennesker, som kan se værdien i at have et kulturelt samlingssted i byen, og som kan tilbyde arbejdskraft, enten i fysisks forstand med at hjælpe ved aktiviteter, eller som kan tilbyde arbejde i bestyrelsen. 

Vi vil opfordre til, at hvis du har positive tanker om ideen med et kulturhus, så kontakt os og få en snak om, hvor meget arbejde der kræves, og hvad arbejdet består i, og hvordan du kan være med til at sikre en fortsat drift af Vissenbjerghus. 

Vores generalforsamling finder sted mandag d. 11. marts kl 19.00, og det er i forbindelse med det møde vi skal vælge nye bestyrelsesmedlemmer. 

Vi håber inderligt, at vi får fundet nye ansigter til bestyrelsen m.v. 

Du kan allerede nu kontakte mig på telefon 6161 3486, eller mail formanden@vbkf.dk 

På bestyrelsens vegne

Ejvind Egdal, Kelstrupskovvej 57, 5492 Vissenbjerg

Del denne historie på: