Engang var Vissenbjerg en møbelkommune

Vissenbjerg

20. januar 2022

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Virksomheder opstår for så at forgå – eller måske blive omdannet til erhvervspark. Havde det ikke været for lokalhistoriske foreninger og helt afgørende mennesker med lyst til at formidle historien, ville de færrest vide, at der gennem tiderne har været flere møbelfabrikker eller møbelvirksomheder i den tidligere Vissenbjerg Kommune. Sambo Møbler er her stadig, men de fleste er væk. 

Det kan man læse i Årsskrift 2021 udsendt af Vissenbjerg Lokalhistoriske Forening og Arkiv, hvor John Jakobsen står for et tema om de mange møbelvirksomheder. 

På hjørnet af Parkgade og Vestergade i Vissenbjerg havde Jørgen Jessings Møbelfabrik til huse fra 1940’erne og en snes år frem. 

Så rykkede konfektionsfabrikken Modessa ind i bygningerne, men det holdt ikke. I 2004 overtog Vissenbjerg Boligselskab ejendommen for at rive bygningerne ned og i stedet opføre almennyttige boliger på grunden. 

Endnu vildere var det på Bakkevej, hvor Poul J. Rasmussen i 1965 opførte en møbelfabrik, der i sin storhedstid beskæftigede 70 mand. Virksomheden ophørte i 1989, hvorefter Ib Weber holdt kræmmermarked i bygningerne. I 2004 blev bygningerne revet ned for at give plads til 25 andelsboliger. 

Som i de foregående årsskrifter bidrager Flemming Risskov Jørgensen med en større historisk artikel. I år tager han fat på Vissenbjergrøverne. Hvad er myte, og hvad er historiske fakta. Ja, det bliver man klogere på. 

Årsskriftet er netop blevet udsendt til foreningens 230 medlemmer. Andre kan købe årsskriftet for 25 kroner i arkivet, der holder til i Vissenbjerghus ovenpå biblioteket. 

Del denne historie på: