Der er styr på vandspildet

Vissenbjerg-Bred

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Generalforsamling i Vissenbjerg-Bred Vandværk har netop holdt generalforsamling

Som sædvanlig blev generalforsamlingen afholdt i vandværkets eget mødelokale på Glasvænget i Vissenbjerg. Af bestyrelsens årsberetning fremgik det, at vandspildet i 2020 var på 7,5 %, og for øjeblikket er nede på ca. 4 %. I årets løb er der udvalgt syv steder, hvor der er monteret sektionsmålere, som gør det nemmere at indkredse vandspild. 

Dermed har vandværket nu 19 sektionsmålere fordelt på forsyningsområdet. Der er også i 2020 gennemført vandanalyser, som brugerne kan se på vandværkets hjemmeside www.vissenbjergvand.dk.  Det årlige kommunale eftersyn blev gennemført med yderst tilfredsstillende resultat. Vandværket har fem vandboringer, hvor der er udskiftet pumpe på en af dem, en anden havde to boringer, der er afløst af en enkelt ny boring, og en nærliggende gammel boring er blevet lukket forsvarligt. 

Heller ikke i 2020 undgik man vandbrud. Det skete på Højmarken, på Bøgevej og i Nørregade, men heldigvis blev de opdaget og lukket. Ved vandværket er det gamle åbne slambassin blevet afløst af en ny slambeholder udført i beton, og i vandværkets kontor og mødelokale er der blevet installeret varmepumpe.

Vandværkets omsætning var i 2020 på 2,8 mio. inklusive 13 nye tilslutninger på i alt 740.000 kr. Produktionsomkostningerne udgjorde 1,5 mio. kr., distributionsomkostningerne var 534.301 kr. og administrationen 452.610 kr.

Ved valget af bestyrelsesmedlemmer var der genvalg af Peter Bak Christensen og Thomas H. Olesen. John Jakobsen ønskede ikke genvalg og blev afløst af Mads Thomsen. Der blev valgt to nye suppleanter Mogens Nielsen og John Jakobsen. Som revisor fortsætter revisionsfirmaet Baker Tilly.

Ved det efterfølgende konstituerende møde var der genvalg af Erik Lindegaard som formand, Peter Bak Christensen som næstformand, Flemming Bøgelund som kasserer og Thomas H. Olesen som sekretær. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Svend Erik Rasmussen, Hans Lohmann Rasmussen og Mads Thomsen.

Del denne historie på: