Der er intet som et godt tyskerhad

Vissenbjerg

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Vissenbjerg Lokalhistoriske Forening og Arkiv er klar med Årsskrift 2022

Ole Pallesen kaldet Stærke Ole – en stovt bonde – blev rasende, da han så to fremmede adelsmænd på sin huggeplads. Den ene var i gang med at skamfere hans nyplantede valnødtræ, så Ole blev rasende. 

Og helt galt blev det, da de to tiltalte ham på tysk og i øvrigt påstod, at den ene af dem var Danmarks konge. 

”Tal dansk, så man kan forstå jer”, råbte Ole og lidt senere ”Nu, så skal den Onde tage jer begge to!, råbte Ole Pallesen med gnistrende øjne. ”Først gør I skade på en fattig bondes ejendom, og så gør I nar ad ham ovenikøbet! Eller ville I måske bilde mig ind, at en dansk konge ikke skulle forstå dansk!”. 

Det er Flemming Risskov Jørgensen, som har ”oversat” fortællingen om Stærke Ole til nudansk og genoptrykt den i Vissenbjerg Lokalhistoriske Forening og Arkivs Årsskrift 2022, der udsendes i januar.  Fortællingen indgik i samlingen ”Krønnike-Lises Æventyr eller Fynske Sagn fra 1844. 

Flemming Risskov argumenterer for, at der er tale om et nationalliberalt kampskrift, med henvisning til at helteskikkelsen er en ædel bonde, mens adelsmændene er nogle skiderikker, videre på grund af det udtalte tyskerhad, som i øvrigt også den samtidige B.S. Ingemann dyrkede med flid. 

John Jakobsen har fundet Elise Andersens erindringer frem fra glemslen. Hun var i to omgange sognerådsmedlem valgt for Venstre.  Hun kæmpede bl.a. for, at kvinder fik plads i rådene. 

Det lykkedes første gang i 1949, hvor Inger Gørtz fik sæde i rådet. Hun blev dog behandlet temmelig nedladende og blev mødt med udsagn som ”Hun kan da altid tømme askebægrene, ja eller tage kopper af bordet”, husker Elise Andersen. 

Årsskriftet udsendes i januar til medlemmerne af Vissenbjerg Lokalhistoriske Forening og Arkiv. For medlemmerne er årsskriftet gratis. Andre skal af med 25 kroner. 

Del denne historie på: