Delvis spærring af stort kryds

Vissenbjerg

Af Lise Wolf – lw@folkebladet.net

I tre uger sendes trafik fra hovedvejen gennem Vissenbjerg.

Det kræver en del tålmodighed at være bilist i Assens Kommune for tiden. I denne uge er det det store lyskryds Søndersøvej-Odensevej-Middelfartvej i Vissenbjerg, der er blevet delvis spærret, da krydset skal ombygges.

Det betyder, at den gennemkørende trafik mod Odense skal ind gennem Vissenbjerg ad Nørregade, Vestergade og Østergade for at komme videre på den anden side af byen. Kommer man fra Middelfart-siden, skal men gennem krydset i Nørregade og videre ad Vestergade, Østergade og Odensevej. 

Køer man fra nord ad Søndersøvej, skal man dreje til højre og samme ved ad Nørregade, Vestergade, Østergade for at komme ud på Odensevej. Kommer man fra syd ad Kirkehelle, vil man se, at Søndersøvej er spærret ud for Vissenbjerg Storkro, man ska derfor dreje til højre ad Østergade og videre ad Odensevej. Det vil stadig være muligt at komme fra både øst og vest til motorvejsafkørsel Vissenbjerg, som ligger på Søndersøvej, men det anbefales, at man i stedet bruger Odense Vest- eller Aarup-afkørslen, da der vil være tendens til kødannelse og dermed længere rejsetid, hvis man vælger Vissenbjerg-afkørslen.

De aktuelle spærringer vil vare indtil 13. marts.

Det store kryds har flere gang optrådt som sort plet, når antallet af trafikuheld på kommunens veje gøres op. Det prøver man nu at ændre på. 

Blandt andet ved at udvide krydset med venstresvingsbaner i alle fire ben,  og en højresvingsbane på henholdsvis Odensevej og Middelfartvej foruden egentlige cykelstier med kantsten rundt i krydset samt ensrettede cykelstier på Søndersøvej.

Også busruterne 268, 691, 692 og 693 skal ud på omkørsler. Hvad det betyder for skolebørnene, vil der blive orienteret om på AULA, oplyser Assens Kommune.

Lille spærring sender biler på stor omkørsel

Også et andet sted i kommunen har der siden mandag været spærret. Her er det fjernvarmen, der skal i jorden. Selv om der er tale om en ganske lille spærring i svinget på Turupvej/Assensvej lige syd for Danish Agro sender det bilister på en større omvej.

Kommer msn fra nord og kører mod Assens, bliver man ledt på en ensrettet kørsel via Frøbjergvej, Elleosevej og Jesgyden, herefter fortsætter det ad Nårupvej, Bogensevej og Turupvej, som ikke er ensrettede. Kommer man fra vest og syd og skal mod Aarup, bliver man ledt ad en ensrettet omkørsel via Dyrhøjvej og Kaslundvej. Herefter går det videre ad Ørsbjergvej, som ikke er ensrettet.

Lastbiler mellem Aarup og Assens, bliver ledt ad Middelfartvej, Turupvej, Dyrhøjvej og Kaslundvej samt Ørsbjervej. Har man ærinde hos Danish Agro skal man køre dertil fra nord.

Spærringen varer til midten af marts, meddeler Assens Kommune.

Del denne historie på: