Ny jernbane over Vestfyn

Vestfyn

3. april 2022

Vejdirektoratet anlægger sammen med Banedanmark en ny dobbeltsporet højhastighedsjernbane fra Odense Vest til Kauslunde, øst for Middelfart, som sammen med Fynske Motorvej kommer til at udgøre en fælles transportkorridor.

Vejdirektoratet er bygherre på det samlede anlægsprojekt, og anlægsmyndighed på jernbaneprojektet, som udføres i samarbejde med Banedanmark. Det skriver Vejdirektoratet på sin hjemmeside. 

Inden jernbaneprojektet kan anlægges, skal Energinet flytte en stor naturgasledning, der løber langs det tracé, hvor den kommende jernbane skal placeres. Derefter kan Vejdirektoratet gå i gang med at anlægge den nye højhastighedsjernbane. 

To delprojekter

Den nye dobbeltsporede og elektrificerede jernbane på Vestfyn bliver ca. 35 km lang og vil øge kapaciteten og bidrage til kortere rejsetider i kraft af en ca. 4 km kortere jernbanestrækning mellem Odense og Middelfart og en maksimal hastighed med op til 250 km/t.

Jernbanen vil i væsentlighed være beliggende nord for den eksisterende motorvej og bliver placeret i en korridor tæt på motorvejen, da en fælles transportkorridor vil betyde, at de samlede gener for omgivelserne reduceres i forhold til en situation, hvor motorvej og jernbane ligger adskilt.

Anlæggelsen af den nye jernbane forudsætter en omfattende omlægning af den eksisterende naturgastransmissionsledning på strækningen mellem Odense Vest og Nørre Aaby, skriver Energinet på sin hjemmeside. Som følge af omlægningens tætte sammenhæng og tidskritiske betydning for jernbaneprojektet omfatter anlægsloven både jernbaneprojektet og omlægningen af naturgastransmissionsledningen.

Energinet skal omlægge cirka 27 kilometer gasrørledninger, 2 MR-stationer samt 2 linjeventilstationer. 

Forundersøgelser til den nye jernbane over Vestfyn er i fuld gang

Vejdirektoratet er i gang med at gennemføre geotekniske forundersøgelser til den kommende højhastighedsjernbane over Vestfyn. Arbejdet foregår langs den nye jernbanestrækning, hvor der bliver boret dybe huller, så man kan tage prøver af jordbunden.

 

Forberedelserne til anlæg af en ny jernbane mellem Odense Vest og Kauslunde er i fuld gang, skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. Lige nu bliver der gennemført geotekniske undersøgelser på strækningen. Det indebærer, at man borer dybe huller langs den kommende strækning for at vurdere, hvad jorden består af.

Resultatet af boringerne bidrager til dimensioneringen af jernbanens opbygning og de tilhørende konstruktioner. Undersøgelserne er derfor en væsentlig forudsætning for mange af de kommende arbejder med planlægning og udførelse af jernbanen.

– I Vejdirektoratet foretager vi tit denne type undersøgelser, men det er som regel i forbindelse med anlæg af veje. Her skal vi anlægge en ny jernbane, og det medfører væsentlig højere krav til omfanget af undersøgelser, fordi der skal køre højhastighedstog, som kan køre op til 250 kilometer i timen, siger geotekniker Sara Elisabeth Kjærgaard, Vejdirektoratet.

I første omgang vil der i alt blive boret cirka 450 huller langs den kommende linjeføring. Selve borestederne vælger man ud fra den eksisterende viden om jordbundsforholdene, som kan være steder, hvor der er indikationer på dårlige forhold, eller hvor der mangler data om jordbunden.

Derudover skal boringerne være med til at fastslå, hvor grundvandsspejlet er, så man kan undgå at skulle håndtere alt for store mængder grundvand i anlægsfasen.

Terrængående boremaskiner

Størstedelen af boringerne bliver gennemført med et boreværk monteret på en terrængående lastvogn. I nogle tilfælde, hvor underlaget er særdeles ufremkommeligt, kan man også montere boreværket på en undervogn med larvefødder. Geoteknikerne borer cirka én meter ned af gangen, hvorefter man trækker boret op igen. Jorden bliver derefter indsamlet og analyseret.

Borearbejdet bliver udført af firmaet Franck Miljø- og Geoteknik, og arbejdet står på frem til slutningen af året. Ejere af grunde, hvor der skal ske boringer, har fået direkte besked om på arbejdet. De berørte lodsejere vil blive kontaktet endnu en gang, før geoteknikerne går i gang med boremaskinerne.

Fakta om projektet

Vejdirektoratet anlægger sammen med Banedanmark en ny dobbeltsporet højhastighedsjernbane fra Odense Vest til Kauslunde, øst for Middelfart, som sammen med Fynske Motorvej kommer til at udgøre en fælles transportkorridor.

Del denne historie på: