Nedgraderingen af linjerne 110-111, 130-132, 151-153 til uddannelses- og pendlerruter sat på pause

Vestfyn

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

FynBus kom i modvind, da selskabet i januar foreslog at omdanne eller om man vil nedgradere, de regionale ruter 110-111, 130-32 og 920 til uddannelses- og pendlerruter. 

Denne nedgradering skulle give en nettobesparelse på 15 millioner kroner, sådan at det regionale budget kunne komme i balance. 

FynBus havde mistet indtægter på grund af et faldende passagertal, som følge af coronaen (folk på hjemarbejde) og en forsinkelse af Odenses letbane. 

Sagen er ikke færdig

– De fynske borgmestre har sendt et brev til regionen om problematikken og en appel om at dække underskud lidt længere frem til situationen vedrørende Corona og letbanen har normaliseret sig. Regionen giver i øvrigt fortsat samme beløb til busserne på Fyn (ca. 120 mio. kroner om året), men det er den faldende egenbetalingsandel, der efterlader et hul. Og så tager man de ruter med den mindste egenbetalingsandel og ”ofrer dem på alteret”. Sagen er ikke færdig endnu, er min vurdering, siger borgmester Søren Steen Andersen (V). 

Bestyrelsen for FynBus ønskede på sit bestyrelsesmøde 15. marts at få belyst, om der kunne findes besparelser andre steder end på de nævnte ruter, fremgår det af et referat fra mødet. 

Derfor er administrationen gået i gang med at undersøge muligheden for at spare på de øvrige fynbus-ruter, herunder beskrive konsekvenser af at reducere kørsel i myldretiden og en reduceret frekvens på andre tidspunkter. 

Kør i bus – det vil hjælpe

– Som bestyrelsesmedlem i FynBus er min overordnede holdning den, at eventuelle ændringer i de regionale busruter burde afvente en normalisering efter to år med corona og igangsætningen af Odense Letbane, hvis etablering har haft en væsentlig negativ påvirkning på antallet af passagerer på de berørte ruter, siger byrådsmedlem Jim Staffensen (K), som byrådet i Assens har udpeget til FynBus-bestyrelen. 

– Som medlem af Assens Byråd er jeg selvfølgelig ærgerlig over, at vi lige nu ser ind i en risiko for, at mulighederne for at anvende den kollektive trafik bliver reduceret ikke mindst, når det drejer sig om rejser i weekenden. Men jeg må også erkende, at det jo er på grund af det faldende brug af busserne, at vi er havnet i den her situation. Den bedste måde at fastholde den kollektive trafik, som vi kender den i dag, er ganske simpelt, at flere benytter busserne, slår Jim Staffensen fast. 

Del denne historie på: