Halmmåtter skal forhindre jordskred og øge biodiversiteten

Vestfyn

Vejdirektoratet tager nye metoder i brug for at øge trafiksikkerheden og skabe bedre forhold for biodiversiteten langs Fynske Motorvej.

I forbindelse med udbygning af motorvejen over Vestfyn bliver en støjvold ved Indslev nu udstyret med 19.000 kvm halmmåtter. Erosion betyder her, at for eksempel kraftige skybrud kan medføre, at en jordskråning skrider, og jord skyller ned på de omgivende arealer.

På lige netop vejskråninger kan det udgøre en risiko for trafiksikkerheden på motorveje, og derfor er det vigtigt, at skråningerne bliver sikret effektivt.

I sidste halvdel af juni kom der læssevis af halmmåtter til Fyn. De skal dække den ene af de to færdigetablerede støjvolde ved Indslev. 

Tiltaget er en del af et forsøg, og inden støjvolden bliver beklædt med halmmåtter, bliver der sprøjtesået frøblandinger på volden.

Senior projektleder Mike Boesen, Vejdirektoratet, siger:

”Det, vi er i gang med på støjvolden ved Indslev, er at afprøve, om en kombination af halmmåtter og en af Vejdirektoratets egne frøblandinger kan give et holdbart resultat i forhold til sikring mod erosion. Samtidig kan vi undersøge, hvordan vi bedre kan bruge vores vejareal til at styrke biodiversiteten, for når vi skaber grobund for græsser, urter og blomster, så giver det levesteder for blandt andet insekter.”

Halmmåtterne kommer til at fungere som erosionssikring i den første periode, indtil de såede frø har fået godt fat i underlaget og er vokset til, hvorefter måtterne stille og roligt mørner og formulder.

For at mindske risikoen for erosion på vejskråninger har Vejdirektoratet tidligere sået en effektiv græsblanding bestående af arter, hvor nogle er hurtige til at etablere sig, mens andre er meget aggressive og slidstærke og udkonkurrerer næsten alt anden urtevækst. Det skal den nye metode ændre på.

Natur- og miljøansvarlig Kasper Anias Møller, Vejdirektoratet, siger:

”Biodiversitet og naturen er under pres, og i Vejdirektoratet har vi derfor skærpet vores opmærksomhed for at understøtte biodiversiteten, hvor det er muligt, og et vigtigt skridt er at skabe mere artsrige vejarealer. Vi har derfor også arbejdet med at undersøge og sammensætte frøblandinger, der passer godt til vores vejskråninger, vejkanter og rastepladser.”

Den frøblanding, som Vejdirektoratet sår på støjvolden ved Indslev, består af urter og blomster, der er hjemmehørende i den danske natur, suppleret af tuedannende græsser. De tuedannende græsser er hurtige til at etablere sig, men er ikke aggressive, hvilket giver mulighed for, at urter og blomster også får plads til vokse til, selv om de skal bruge lidt længere tid.

Del denne historie på: