Færdiggørelsen af ny bane over Vestfyn forlænges med ét år

Vestfyn

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Selv anlægsarbejdet går for alvor i gang i Assens Kommune – til sommer

Der er gjort store fremskridt i projektet, selvom det måske ikke har været lige synligt for alle. Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. 

Energinet har såledesomlagt den naturgasledning, som har ligget i jorden, og taget den nye gasledning i brug. I løbet af perioden marts til september fjernes den gamle ledning, og det betyder, at selve anlægsarbejdet for den kommende jernbane for alvor kan komme i gang til sommer.

De præcise datoer er endnu ikke på plads, men overordnet set begynder arbejdet i Assens kommune, derefter Middelfart til efteråret og Odense til vinter.

To store risici

På et projekt af denne størrelse vil der uundgåeligt opstå uforudsete situationer. 

– I vores tilfælde har vi arbejdet med to store risici, som potentielt kan medføre forsinkelser og omkostninger, hvis tidsplanen skrider, skriver Vejdirektoratet i pressemeddelelsen.

Dels er der risiko for, at jordanlægget ikke når at være klar til at der kan lægges skinner og etableres signaler. Dernæst er der en risiko forbundet med implementeringen af et nødvendigt signalproblem.

Derfor har Vejdirektoratets anbefalet at udsætte projektets afslutning med ét år, hvilket betyder, at banen vil kunne tages i brug i slutningen af 2029. Forlængelsen er blevet godkendt af forligskredens bag Infrastrukturplan 2035.  

Besigtigelse og ekspropriationer

 I efteråret 2023 fremlagde Vejdirektoratet jernbaneprojektet for Ekspropriationskommissionen samt fremmødte berørte lodsejere og interesserede borgere. Ekspropriationskommissionen godkendte projektet, med undtagelse af ombygningen af Margaardvej, som der senere skal tages stilling til. 

Strømforsyningen til den nye jernbane – et kabeltracé fra en eksisterende transformerstation ved Gelsted til den nye jernbane – bliver først forelagt Ekspropriationskommissionen ved en senere besigtigelse i efteråret 2024.

Ekspropriation af de hele ejendomme gik i gang i december 2023 og fortsætter i 1. og 2. kvartal 2024. Delekspropriationerne går i gang i april 2024.

Arkæologi

Museum Odense har indtil videre undersøgt cirka 70 procent af jernbanetracéet og de midlertidige arbejdsarealer. Af det område er der udpeget 11 lokaliteter, hvor der ønskes egentlige udgravninger. 

Udgravningerne er i fuld gang, og et par af udgravningerne er allerede afsluttet i marken.

Del denne historie på: