Få historien om Livø- og Sprogø-anstalterne i Verninge Kirke mandag 23. januar klokken 19

Verninge

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Gratis entré, når Henning Frandsens holder foredraget ”Deporteret til Sprogø og Livø”.

TV-serien ”Nyrup – søn af en udstødt” om faren, Oluf Nyrup Rasmussens syv år lange anbringelse på Livø-anstalten, 1924-1931 og de følgende 10 år, hvor Oluf kæmpede for at få et arbejde og blive en anerkendt samfundsborger er en øjenåbner om, at de gode gamle dage bestemt ikke nødvendigvis gjaldt for underklassen. 

Livø-anstalten fra 1911, som lettere åndssvage, kriminelle og antisociale mænd blev deporteret til, og Srogø-anstalten fra 1923 oprettet til lettere åndssvage, sexuelt løsagtige kvinder er omdrejningspunktet for Frandsens foredrag, som han holder mandag den 23. januar klokken 19 i Verninge Kirke. 

Han fortæller også om baggrunden for den næsten totale opbakning til, at disse mænd og kvinder skulle deporteres til ø-anstalter og senere kunne blive tvangssteriliseres og kastreret. 

De ledende kræfter blandt videnskabsfolk og politikere frygtede, at Danmark ville bryde sammen på grund af et stigende antal ”minusindivider”, ”defekte” og ”undermålere”, som man kaldte disse mennesker. 

Med opførelsen af Livø-anstalten skrev Danmark verdenshistorie, for det var den første lejr for målgruppen, de lettere åndssvage, antisociale mænd. 

Også når det gjaldt sterilisation og kastration af de lettere åndssvage, var Danmark tæt på at være en firstmover – i Europa. Schweiz – om end i kun et enkelt kanton – åbnede for indgrebene i 1928. Danmark fulgte trop i 1929. 

Foredraget er krydret med en række personportrætter af deporterede mænd og kvinder. 

Oluf Nyrup Rasmussen er et af dem. 

Verninge Kirke finder man på Odensevej 10 i Verninge. 

Der er gratis entré, og i en pause serveres gratis kaffe

Del denne historie på: