Borgermøde: Nyt børne- og ungehjem fik blandet modtagelse

Verninge

Af Lise Wolf – lw@folkebladet.net

Få sagde kom bare an, vi er positive, mens mange havde behov for at udtrykke deres bekymring for, 

hvad et børne- og ungehjem kan gøre ved byen, da Verninge mødte Assens Kommune

I stedet for at rive børn op ved rødderne og placere dem i Nordjylland eller på Sjælland, hvis de af forskellige årsager ikke kan være hjemme og heller ikke i en plejefamilie, vil Assens Kommune fremover give dem mulighed for at komme på et børne- og ungehjem i hjemkommunen. Og som tidligere omtalt i Folkebladet skal det, hvis politikerne nikker ja til det, placeres på Fuglekildevej i Verninge i det tidligere plejehjem og siden jobcenter. Fordi det er de bedst egnede af flere tomme kommunale bygninger. Og det var det, der var opgaven fra politikerne – at finde den bedst egnede bygning og ikke den bedste løsning, som chef for børn, unge og familieindsatser Henrik Jakobsen erkendte ville være et nybyggeri.

Hvorfor lige Verninge?

Men hvad kommer sådan et børne- og ungehjem til at gøre ved Verninge? Der var ikke udelt begejstring for projektet blandt deltagerne i et borgermøde i Verninge Forsamlingshus onsdag i sidste uge.

– Har I analyseret, hvad det vil betyde for en lille by som Verninge.

– Hvilke tanker har I gjort jer om, at det ligger så tæt op af en vuggestue.

– Jeg overvejer at finde en anden institution til min halvandetårige.

– Hvorfor sagde man, at det skulle være i Verninge. Var det fordi, det var lige nøjagtig her, de ville have det bedst?  

– Har man gjort sig tænker om, hvordan børn der har en personlighedsstruktur, der ikke passer i en plejefamilie vil påvirke de relativt få børn, der er i Verninge.

– Vi sælger vores by på det trygge og nære. Jeg er bekymret for, om det bliver udfordret. Hvad er det, vi vil blive kendt for?

Ovenstående er blot et udpluk. Bekymringerne var ikke til at tage fejl af. De var til stede, og de fyldte.

– Jeg er positiv

Men der var også deltagere, der prøvede at trække i den anden retning og erklærede sig positivt indstillede.

– Jeg er positiv. At flytte et barn er den største skandale. Hvis det er til Nordjylland, er det farvel til ikke bare far og mor, men også venner. Jeg håber vi kan vise det menneskelige ansigt og sige, det kan vi godt i vores by, sagde en der præsenterede sig som Christian, og det udløste en mindre klapsalve.

Netop det ikke at løfte barnet ud af det kendte miljø, væk fra kammerater og andre faste holdepunkter er en væsentlig årsag til, at Assens Kommune ikke længere vil købe sig til pladser udenbys, men selv tilbyde dem, gjorde Henrik Jakobsen opmærksom på indledningsvis. Tanken er, at børnene så vidt muligt skal blive i de institutioner og skoler, hvor de allerede går, men det udelukker ikke, at enkelte måske vil blive overflyttet til landsbyordningen i Verninge.

Også idrætsforeningen havde valgt at tage ja-hatten på og bød børn og unge fra hjemmet velkomne hos den. En anden sagde:

– Jeg er lige så bekymret for, at det kan blive vores egne børn, der kommer der og laver ballade.

Almindelige børn

En prøvede med henvisning til sin erfaring at dæmpe bekymringerne:

– Jeg har arbejdet med udsatte familier og børn og har arbejdet mange år på børnehjem. Jeg forstår jeres bekymringers, men det er jo også bare almindelige børn. Børnehjem er en anden måde at være familie på, fordi der ikke er en mor og far. De er ikke kriminelle. Mine børn laver også mærkelige ting, sagde hun, mens en anden gjorde opmærksom på, at børnene vil være ifølge med personale fra hjemmet, når de færdes, mens man også nu kan risikere at møde udadreagerende demente, der er gået fra plejehjemmet.

Høringssvar

– Jeg har hørt forskelligge ytringer. Bekymringer og nogle, der siger, vi er parate til at række hånden ud. Det er ok med bekymringer. Jeg lover, vi gør vores ypperste for at de t også blivergodt for jer her i Verninge, sagde Henrik Jakobsen, før mødet blev afsluttet med en kraftig opfordring til at indsende høringssvar inden 14. juni.

Del denne historie på: