UGENS KLUMME

Assens

Af Helge Desler

Amtsudstillingen i Assens i 1906

Det er ikke længe siden, at den skrivende – på denne plads – skrev om en Amtsudstilling, der fandt sted i Glamsbjerg.

Efterfølgende er jeg blevet gjort opmærksom på, at disse udstillinger også fandt sted på mange andre adresser i det fynske land, blandt andet fandt et sådan sted i Assens, og det første fandt sted i 1906 og herefter i perioden fra den 7. juli til den 23. juli.

Det var sådan set Assens Sukkerfabrik, der var årsag til disse store arrangementer. Fabrikken var nemlig blevet opført i 1883-84 efter tegninger af professor Ove Petersen. Fabrikken tilhørte De danske Sukkerfabrikker. Omkring århundredeskiftet producerede fabrikken årligt 12-15 mio. pund sukker. Under højsæsonen beskæftigede den omkrig 250, ellers 70 arbejdere.

Sukkerfabrikken lå i byens sydlige del, syd for Kærum Å. Bygningskomplekset havde nærmest form som et E.

Den kulturhistoriske afdeling af Amtsudstillingen var blandt andet interiøret fra stuerne i hovedbygningen i Provstigården, fra hvis store skønne have, der ved en bro over åen var forbindelsen med selve udstillingen på sukkerfabrikkens eng i skovanlægget. Denne afdeling var arrangeret af amtsforvalter H. Bauditz.

Sukkerengen har jo i det store og hele leveret græsunderlag til blandt andet Assens Borger- og Realskoles elevers idrætstimer med mere, til byens sommerfester med de kendte spillemænd og solister på scenen, der til de fleste tider kunne melde fulde huse, til fodboldtræning for den lokale klubs medlemmer, til koncerter med musik fra de mest kendte spillemænd, og til mange andre kendte arrangementer. Ja, selv roetogene havde jo her de nedlagte skinner at følge, når landmændene fra oplandet skulle havde leveret deres roer til Sukkerfabrikken. 

Banen havde for øvrigt i 1942 otte lokomotiver og 457 vogne.

Del denne historie på: