UGENS KLUMME

Assens

Af Helge Desler

Assens ældste hus er fra 1572

På Korsgade 11 ligger det ældste hus i Assens fortælles der. Huset kaldes også Madam Bundsens Hus. Det blev opført omkring 1572, og er det bedst bevarede af de mange gavlhuse, der blev opført i Assens i Renæssancens tid. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Det to stokværk høje hus er 11 fag dybt og bygget i bindingsværk med højstolper i begge langsider. 

Gavlen er konstrueret med lange, svungne knægte, indstukne tværbånd og som dekoration flotte æselrygsbuer udskåret som rosetter, der dækker fodtømmerets stolper og skråbånd.

I midten af 1800-tallet blev gavlens nederste del omsat i grundmur således, at det udkragede stokværk mellem stueetagen og første sal forsvandt. Der blev isat en butiksdør og to butiksvinduer ligesom gavltrekanten blev afvalmet.

I 1953 blev Madam Bundsens Hus restaureret af H. H. Engqvist, og ved den lejlighed blev også bygningens tømmer kalket gult som tavlene. Da den nuværende ejer overtog bygningen i 1989 rummede ejendommen tre lejligheder, men dette blev ændret til en bolig for en familie efter en istandsættelse af bygningen. I 2004 blev også tagetagen indrettet til beboelse.

En særlig konstruktiv fitnesse knytter huset til sønderjysk byggeskik. Det er den plankeagtige forlængelse af første sals stolper ned over overgangsfoden og videre ned over stueetagens bjælkeender, der derved blev beskyttet mod indsivende regnvand.

Gavlhuset er et eksempel på den tidligere nære sammenhæng mellem arbejdsplads og bolig, hvor der på traditionel vis var butik mod gaden og beboelse bagved og ovenpå. Fra både butikslokale og opholdsstuen ovenpå er der et godt overblik over gadens liv på grund af det lille vindue i sydsiden, som derved får en karnapagtig funktion. Hertil kommer kælderrummet, der sædvanen tro er placeret mod gaden således, at der gennem lugen i gavlen let kunne læsses kul og koks ind i kælderen.

Der har iøvrigt gennem tiderne boet hattemagere, sadelmagere, snedkere, isenkræmmere og frøkener i Madam Bundsens Hus, ligesom Socialdemokratiet jo engang havde sit lokale partikontor i stueetagen ud mod gaden.

Del denne historie på: