UGENS KLUMME

Assens

Af Helge Desler

Købstaden Assens fylder 500 år i 2024

Mens flimmerkassen ”kører” på fulde tryk på denne torsdag for at fortælle om dronningens køretur rundt i Københavns gader samt for at markere majestætens farvel som Dronning af Danmark, har den skrivende med nedenstående linier valgt at fortælle om en fødselsdag, der formentligt vil komme til at præge Assens i de kommende måneder.

For her kan Assens by fejre 500 års købstadsjubilæum. Den 24. november 1524 bekræftede kong Frederik den Første de privilegier og friheder, som byen havde fra kong Hans og andre fremfarne konger i Danmark. Heraf fremgår, at byens privilegier som købstad er langt ældre, men dokumentationen mangler, fordi byens arkivalier gik tabt under Svenskekrigen.

Men Frederik den Første tilsagde, at byen skulle nyde samme rettigheder, som borgerne i Odense havde, at ingen udlændinge eller bønder måtte gøre landløb omkring byen.

Det vigtigste for byen ved disse rettigheder var et handelsmonopol, der skulle sikre byens købmænd og byens økonomiske basis.

Og man kan jo se på den udvikling – som ikke alene Assens by – men en stor del af det vestfynske område – har været ude for siden 400 års jubilæet i 1924. Og det til trods for, at man i Assens blandt andet mistede store arbejdspladser som sukkerfabrik og svineslagteri.

Og fra jubilæumsbogen i 1974 kan man læse og konstatere, at ordene fra dengang stadig er intakte: ”Ved næste byjubilæum, der jo allerede er i år kan man vurdere, hvor vidt de nyindstiftede bestræbelser for at røgte og bevare den bygningsmæssige arv er lykkedes, om man også kan bo i Assens med fornemmelsen af at være på en boplads, som fjerne generationer ”planlagde”, og hvis huse og gader endnu har alderens værdighed og egen skønhed”.

Måske kan man konkludere, at de som er gamle i dag, har haft den interessanteste og materielt bedste periode, som noget slægtled i dette land har gennemlevet, selv om man fik to verdenskrige.

Men med hensyn til, at vi er gået ind i jubilæumsåret er det ikke meget, der foreløbigt er meldt ud om festligheder – og om der i det hele taget bliver nogen. Det er da virkelig en begivenhed, der ikke bare skal markeres – den skal da fejres – og det med fuld musik. 

Del denne historie på: