UGENS KLUMME

Assens

Af Helge Desler

Badstuestræde – et stræde i Assens!

Om der nogensinde har ligget en af disse middelalderens badstuer i Badstuestræde i Assens, hvor frisindet dyrkedes i kønnenes blanding, kan ikke afgøres med bestemthed.

Man må ganske givet skuffes, for Assens har sikkert aldrig haft et sådant center for det søde liv.

Det er uvist, hvorfra strædet har sit navn. I Resens atlas kaldes det Bassestræde, i gamle arkivalier fra 1664 finder man navnet Barselstræde, og i 1787 kaldes det Bastianstræde.

Måske har byskriverne gennem tiderne ikke været så fuldgode ortografer, som embedet krævede, og en klat fra en gåsefjerpen har fra generation til generation kunnet føre til de vekslende navne i byens protokoller. Så meget er sikkert, at de store gårde på Østergade havde deres arealer bagud.

Badstuestræde er en af Assens ældgamle gader – skønt en gade må man vel næppe kalde en lokalitet, hvor en mand med tilpas lange arme næsten kan spænde fra husrække til husrække.

Hjørneejendommene ud mod Østergade var mod øst – i den skrivendes unge dage – en af byens store købmandsforretninger, nemlig Købmand Aagaard samt den gamle Maaløes Gaard, der var – og stadig er – en perle i fynsk købstadsarkitektur, og mod vest lå først byens politistation og derefter byens arresthus.

Og disse så vigtige institutioner ”stødte” op til stadens daværende rådhus og borgmesterkontor, og den kommunale administration anvendte bygningerne et pænt stykke ud mod Ladegårdsgade, hvor det blandt andet ”ramte” på Ladegårdsgade 20, hvor der boede da nogle familier og – som den skrivende stadig husker – mange børn. 

Jo, Badstuestræde havde vigtige borgere og naboer, og den havde skam stor betydning for Assens i tidernes morgen, ja, selv den skrivende har benyttet den et utal af gange, idet familien for år tilbage boede på Østergade og faderen havde værksted på Ladegårdsgade. Men selv i dag benytter jeg af og til strædet på mine gåture og lader tankerne gå tilbage til ”dengang”.  

Del denne historie på: