UGENS KLUMME

Af Helge Desler

Naverne 

– de omvandrende håndværkssvende

Navnet naverne er en forkortelse for skandinaver, som bruges om håndværkere fra Skandinavien, når de drager på valsen.

En naver drager rundt i Europa og laver forefaldende arbejde inden for sit fag. Formålet med at gå på valsen er per tradition at udvikle sig som fagperson og menneske igennem udveksling af fag og kultur.

Især i 1800-tallet og 1900-tallet rejste håndværkersvende ud for at dygtiggøre sig. Traditionelt var mestre inden for faget i andre lande forpligtet til at tilbyde arbejde eller et måltid mad til naveren. I øvrigt findes der regler og traditioner for navere på valsen, blandt andet må en naver kun opholde sig samme sted i seks måneder. I alt var en naver normalt på vandring i tre år for at opnå en fuldstændig uddannelse som forudsætning for blandt andet selv at kunne blive mester. Han måtte have en bog med sine oplysninger med navn, adresse med videre som adkomst over for myndighederne, hvor han kom frem.

Navertraditionen findes stadig, især inden for tømrerfaget i Tyskland og Schweiz. Der findes mellem 400 og 600 aktivt vandrende håndværkere. Men ellers er naverklubberne, i hvert fald i Danmark, ved kun at være selskabelige klubber.

Men Danmark var det skandinaviske land, hvorfra der i sin tid kom flest navere, der gik på valsen i især Tyskland. Den største danske naverklub ligger i Helsingør, stiftet 1919 og med omkring halvandet hundrede medlemmer (2020). En anden stor naverklub ligger i Aalborg.

Svendehjem blev oprettet af foreninger i flere lande som ”hjem” for omrejsende håndværkersvende. Flere steder i landet kunne man finde disse hjem, og der var naturligvis også svendehjem i Assens. 

Blandt andet lå der et svendehjem i hele 28 år på adressen Nørregade 66, der fungerede som den lokale afdeling af Svendenes Rejse- og Sygeforsikring. I forhandlingsbogen omtales på uhøjtidelig og munter vis de farende svendes vilkår i Assens gennem 84 år.

Desuden var der også svendehjem med navnet ”Herberget” på adressen Ramsherred 24, der blev drevet af en fælles bestyrer for Landsforeningen ”Arbejde Adler”. Sidstnævnte svendehjem blev senere nedlagt og efterfølgende benyttet som byens fattiggård, men huset er forøvrigt jævnet med jorden i dag.

Ligeledes var der også svendehjem på ejendommen Østergade 77-79 i Assens. På billedet kan man se, at til venstre boede ølbrygger Hans Christian Nielsen og til højre smedemester Jacob Peter Ingvard Johnsen, der samtidig stod i spidsen for husets Svendehjem, som der står over døren.

Og andre steder i det vestfynske findes disse svendehjem, og det kan da hænde, at den skrivende finder plads til en historie – eller flere – på et tidspunkt ud i fremtiden om dette emne.

Del denne historie på: