UGENS KLUMME

Assens

Af Helge Desler

Skoleskibet ved kaj i Assens

Ikke så snart havde de mange træskibe, der alle deltog i den traditionelle sejlads ”Fyn Rundt”, forladt havnen i Assens tirsdag i sidste uge med kurs mod Faaborg, før Skoleskibet DANMARK havde meldt sin ankomst og efterfølgende lagde til kaj ved midtermolen.

Skoleskibseleverne afmønstrede lørdag i sidste uge, og et helt nyt hold af mere eller mindre ubefarne skibsassistenter vil være klar på næste hyre og klar til at opleve nye farvande og til tider nye lande.

I år er det 90 år siden skoleskibet blev bygget på Nakskov Skibsværft.  Og i anledning af dette jubilæum sejler det i denne sommer for en stor del mest i de danske farvande.

Skoleskibet DANMARK er jo en tremastet fuldrigger, der er bygget i 1932 på Nakskov Skibsværft som erstatning for det forliste skoleskib ”København”, som for øvrigt aldrig blev fundet efter ulykken. Dengang – som nu – var formålet med skibet at give unge mennesker en uddannelse som ubefaren skibsassistent/matros til søs.

Efter godt og vel 12 uger til søs afsluttedes togt 116 i Assens. Skoleskibseleverne afmønstrede lørdag den 29. juli, og et helt nyt hold af ubefarne skibsassistenter vil være klar på næste hyre og nye farvande. På hvert togt deltager 80 elever. 

Tidligere var der et klart overtal af drenge, men fra 2008 er det skiftet en del, så der i dag – som regel – har været lige mange piger og drenge. 

Så er du klar til en enestående oplevelse, og at få venner for livet, så tag med på togt med Skoleskibet DANMARK og få en uddannelse til søs. Den giver desuden adgang til jobs til søs, både nationalt og internationalt.

Til hvert togt optager ”DANMARK” 80 elever, der får en uforglemmelig oplevelse og mange får også øjnene op for mulighederne og livet om bord, når Skoleskibet DANMARK er på togt og man bliver selv inspireret til at komme af sted. Tidligere var der et klart overtal af drenge ombord, men fra 2008 har der cirka været lige mange piger og drenge. Før i tiden fik eleverne tildelt nummer efter deres højde med den højeste elev som nummer et. Årsagen til denne inddeling ligger i skibets opbygning og betjening. 

Det er en fordel at have en fordeling af både høje og lave elever i hver vagt, da pladsen eleverne arbejder på, ændres jo længere man kommer op i masten. Nu fordeles numrene tilfældigt.

Del denne historie på: