UGENS KLUMME

Assens

Af Helge Desler

500 års købstadsjubilæum

”Gamle By ved Bæltets Vove, Asers første Hjem, lavt ved Strand bag Oldtids Skove, lagdes du i Gem. Varmt vor Tanke vil dig følge, kommer du i Nød, eller gemmer Bæltets Bølge, Fremtidslykke for dig i sit Skød”.

Således kunne man læse om Assens Købstad og Baag Herred i jubilæumshæftet, der udkom i 1924 i anledning af byens 400 års jubilæum. Lærer H. Mathiassen havde skrevet en sådan bog om Assens i fortid og nutid. Her blev ikke blot skrevet byens historie, men hans skrift bringer tillige en hel del historiske oplysninger om Baag Herred, og hans bog får derved også betydelig interesse for Herredets Befolkning.

Her blev – som skrevet – Byens Borgere og Omegnens Beboere med Damer opfordret til at deltage i en Middag, ”der agtes afholdt på Hotel Phønix Mandagen den 24de November kl. 6½. Prisen for Middagen var Kr. 4,00 excl. Skat plus Kr. 1,00 til Musik m.m. Efter Middagen Bal”.

Nøjagtig hvornår Assens blev købstad, ved man ikke. Men man ved, at Frederik 1. i 1524 stadfæstede Assens bys købstadsprivilegier. 500-året for denne begivenhed er 2024.

Og det skal naturligvis markeres. Den officielle fejring af købstadsjubilæet vil have form af en folkefest. Folkefesten bliver en 4-dages begivenhed i dagene 15.-18. august 2024. Temaet for festen er ”Den maritime købstad”. 

Ud over folkefesten vil der løbende være fejring af købstadsjubilæet i løbet af hele 2024. I den forbindelse opfordres alle foreninger, institutioner og virksomheder til at tænke jubilæet ind i deres løbende aktiviteter.

Der er nedsat en jubilæumskomité, som – i samarbejde med lokale aktører – er i gang med at udarbejde forslag til program for folkefesten.

Del denne historie på: