Så varer det ikke længe

Af Helge Desler

Så varer det ikke længe

Så var der atter mail fra Assens Forsyning. Og her kunne man fortælle, at det nu ikke varer længe, inden der bliver indført den nye sortering, hvilket betyder, at alle husstande i Assens Kommune, ja for den sags skyld i hele landet, skal sortere 10 forskellige affaldstyper. Og i forbindelse med dette begynder man at bruge de landsdækkende piktogrammer til affaldssortering, som der står i mailen.

Alle husstande får en ny 2-delt beholder til mad- og restaffald, og de gamle affaldsbeholdere skal man bruge til lidt andre affaldstyper end i dag.

Til og med den 21. maj skal man sortere sit affald i de beholdere, man allerede har i dag, det vil sige dagrenovation i dagrenovationsbeholderen og papir, pap og plastfolie samt glas, metal og plastfolie, metal og hård plast i genbrugsbeholderen.

På et tidspunkt i perioden fra den 11. april til den 21. maj vil man få en ny beholder til mad- og restaffald, og de to eksisterende beholdere vil blive mærket om med en ny adresselabel og piktogrammer. Desuden får man en pakke med fire ruller madaffaldsposer samt informationsmateriale.

I overgangsperioden er det vigtigt, at man bliver ved med sortere affald i de gamle beholdere ligesom man gør i dag, slår man fast fra Assens Forsyning.

Indtil den nye ordning træder i kraft den 22. maj vil tømmedagene også være de samme, som de er i dag.

Del denne historie på: