DEN GODE HISTORIE

Turup

Inge Bodil Jochumsen

Gamtofte & Søby-Turup Lokalhistoriske Forening

Mindesten over Børge Thurup 

Den 18. juni 2022 blev mindestenen over Børge Thurup afsløret på Turups bålplads.

Det var Gunnar Christensen, der havde udført det store arbejde med at hugge Børge Thurups ansigt ind i stenen. Foreningen havde derudover fået lavet en messingplade med en kort omtale af Børge Thurup, som er blevet placeret på stenen. På messingpladen er det placeret en QR- kode, som man kan skanne ind på sin smart-telefon og få en længere omtale af Børge Thurup.

Thurups bålplads er placeret ved fodboldbanerne i Turup, og her er alle velkomne til komme forbi og spise madpakker, eller bare nyde området.

Børge Thurup (1917-2005) var – og er en kendt mand i området Han interesserede sig historien og specielt i arkæologi, og han var med til at stifte Gamtofte & Søby-Turup Lokalhistoriske Forening.

Børge Thurup ernærede sig som kunstmaler, og har udført mange malerier, skitser og akvareller af de steder han besøgte men også af dagligdags oplevelser. 

Børge Thurup var på flere rejser til Sydeuropa hvorfra der findes mange smukke akvareller. Derudover har han udført en lang række malerier fra lokalområdet.

Foreningen solgt mange af hans billeder i 2006, så der findes mange malerier, skitser og akvareller i privat eje. Foreningen har selv nogle få billeder bevaret.

Børge Thurups bolig er i dag et refugie. Bygningerne er blevet renoveret så de fremstår meget smukt med bindingsværk. Her er det muligt at man lejer sig ind og bo på en mere primitiv måde med ro og fred. 

Er man interesseret i at læse mere om Børge Thurup, kan man skanne koden ind, som findes på stenen i Thurup. Derudover har foreningen stadig nogle eksemplarer af årsskriftet fra 2055, hvori der er flere personer, der har beskrevet Børge Thurup.

Del denne historie på: