Vild, vildere, Tommerupperne

Tommerup

15. april 2021

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Tommeruppernes lokalråd vil have mere vild natur i lokalområdet

Står det til Tommeruppernes lokalråd, gælder det om at fremme mere vild natur og biodiversitet i og omkring Tommerupperne, dvs. Tommerup St. og Tommerup. 

Det skal ske sammen med biolog Katrine Turner fra konsulentfirmaet ”Vildskab” og er en følge af, at Assens Kommune har indgået et samarbejde med ”Vildskab” om projektet ”Ellevilde Egne”. Formålet med projektet er at give seks lokalområder mulighed for, at få hjælp og inspiration til at gøre en ekstra indsats for den lokale biodiversitet.  

Projektet styres af biolog Katrine Turner, som også deltog i DR´s programserie ”Giv os naturen tilbage”

Hun vil, skriver Tommeruppernes Lokalråd i et nyhedsbrev, holde et indledende foredrag, hvor hun fortæller om, hvordan man kan gavne naturen i egen have og på fællesarealer. 

Projektet 

4. maj:

Inspirationsforedrag på ca. 1,5 time om biodiversitet og muligheder for vilde og artsrige nærområder.

9. maj:

Workshop a ca. 3 timer, hvor I arbejder med konsulenten om udvikling af konkrete tiltag og udarbejdelse af en plan for, hvordan det kan gøres bedst muligt i jeres lokalområde. Workshoppen leder til konkrete projektforslag, der kan arbejdes videre med.

Løbende sparring og udvikling af projekterne i samarbejde med konsulenten, samt sparring til, hvordan der kan søges yderlige midler til udvikling af projekterne og netværkene, hvis det er nødvendigt.

Tilmelding og steder oplyses senere.

Flere oplysninger på: kontakt@tommerupperne.dk

Del denne historie på: