Tallerupsøerne indviet

Tommerup

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

Lørdag den 9. september fik borgerne i Tommerupperne og omegn en ny grøn rekreativ oase i udkanten af Tommerup St. Det nye regnvandsbassin skal bl.a. minimere risikoen for oversvømmede haver, veje og kældre og er skabt i samarbejde mellem Assens Kommune, Assens Forsyning A/S og Tommeruppernes Lokalråd. 

Knapt 40 engagerede borgere var lørdag 9. september mødt op til indvielsestaler, kaffe og hygge, da Assens Forsyning A/S officielt overdrog de 7,5 hektar store Tallerupsøerne til lokalsamfundet og fremtidige brugere. 

– Vi har en ambition om at være i front med den grønne omstilling, og bidrage med stærke bæredygtige klimaløsninger, der understøtter vores engagement i FN’s Verdensmål og samtidigt bidrager til Assens Kommunes ”Klimastrategi 2020-2050”. Det er Tallerupsøerne et rigtigt godt eksempel på, sagde John Buur Christiansen, bestyrel-sesformand for Assens Forsyning A/S i indvielsestalen. 

Fokus på samspillet mellem mennesker og naturen 

Helt fra planarbejdets opstart i 2019, og videre gennem anlægsprocessen i 2020-2022, har Assens Kommune, Tommeruppernes Lokalråd og Assens Forsyning A/S været i tæt dialog om at skabe den bedste løsning for alle parter. I denne dialog har samspillet mellem mennesker og naturen været central, herunder hvordan den lidt kedelige tekniske håndtering af regnvand kan forvandles til et sprudlende rekreativt grønt område til glæde for lokalsamfundet, og til styrkelse af fauna og flora, fremgår det af en pressemeddelelse fra Assens Forsyning. 

– Resultatet kan vi se her i dag, og om et par år, når beplantning og dyreliv rigtigt har fået fat, vil Tallerupsøerne udvikle sig til en lille unik lokal grøn oase med gode vilkår for bl.a. insekter, padder, vandplanter og fugle samtidigt med at det også renser regnvandet inden udledning til Brende Å, sagde John Buur Christiansen. 

Bestyrelsesformanden sluttede med at takke borgmesteren og Assens Kommune for inspirerende samarbejde – herunder også afdelingerne for Natur og Plan. Samtidigt takkede han bestyrelsen og de mange frivillige i Tommeruppernes Lokalråd for deres engagement og de mange, mange timer, der var blevet lagt i at skabe bæredygtig værdi til glæde for lokalsamfundet og brugerne af Tallerupsøerne. 

Baggrund 

Etableringen af Tallerupsøerne er en del af Assens Kommunes samlede spildevandsplan, der bl.a. skal sikre kommunens borgere mod en fremtid med endnu mere regn fra oven. Derfor er Assens Forsyning A/S i fuld gang med at adskille regnvandet fra spildevandet i hele kommunen, og det adskilte regnvand ledes til de mere end 100 regnvandsbassiner, som forsyningen er ansvarlige for. 

Ved at adskille regnvandet fra spildevand og udlede det i regnvandsbassiner undgås forurening med overløb af spildevand, og risikoen for oversvømmede haver, veje og kældre minimeres. Regnvandsbassinerne bidrager også med at forsinke og rense regnvandet, inden det ledes til den nærmeste å eller sø for siden at ende i Lillebælt. Separatkloakering og regnvandsbassinerne spiller en afgørende rolle i det samlede spildevandssystem, fordi de nedbringer mængden af regnvand, der skal håndteres i det topmoderne nye renseanlæg centralt placeret lige uden for Assens By. 

Mindre regnvand i spildevandssystemet giver lavere energiforbrug til pumpestationerne og renseanlægget, så regnvandsbassiner er også udtryk for en større energieffektivitet og dermed et lave CO2-aftryk. 

Blandt kommunes mange regnvandsbassiner er fire i dag udlagt som såkaldte ”klimasøer”. Klimasøer er regnvandsbassiner, hvor forsyningen samarbejder med kommunen og lokalråd ved at indtænke biodiversitet og en rekreativ dimension i etableringsfasen. 

Udover Tallerupsøerne, der med sine 7,5 hektar er klart den største, er der også etableret klimasøer i Glamsbjerghaven i Glamsbjerg, ved Byfolden i Køng samt ved Kirkebjergsøerne i Tommerup. Assens Forsyning A/S planlægger at etablere endnu flere klimasøer i fremtiden. 

Del denne historie på: