Stier bliver næste fokus for Tommeruppernes Lokalråd

Tommerup

Af Lise Wolf – lw@folkebladet.net

Gammelt stisystem skal genopfriskes med nye pile og pæle, og måske kan det lykkes at få etableret en sti til Dyred Banke

Med området omkring Tallerupsøerne næsten færdigt og klar til planlagt indvielse i det sene forår, kan Tommeruppernes lokalråd begynde at se i andre retninger.

Efter en veloverstået generalforsamling i sidste uge fortæller formand Martin Winther-Gaasvig, at det næste konkrete projekt, lokalrådet kaster sig over, bliver en opdatering af et stisystem, som løbeinteresserede borgere i samarbejde med Højfyns Turistforening fik etableret for år tilbage. Der skal nye pile til, og nogle pæle skal skiftes ud, fortæller formanden.

Et ønskeprojekt er også at få etableret en sti til Hesbjergskoven og Dyred Banke, det er dog et større arbejde, der involverer mange lodsejere.

Martin Winther-Gaasvig fortæller, at der har været kontakt til både Odense og Assens Kommuner, og at begge er positive. Kan man ikke få puslespillet med de mange lodsejere til at gå op, er der også kig på et alternativ, at lade stien løbe langs Tommerupvej som en kombineret cykel- og gangsti.

– Men det første, vi kaster os over, er de lokale stier, slår han fast.

Brug for frivillige

I det forløbne år har lokalrådet også brugt mange kræfter på en udviklingsplan for Tommerupperne. Rådet fik 85.000 kroner i fondsmidler og hyrede en arkitekt, der kom med forslag til, hvordan bymidterne og området omkring Fyrtårn Tommerup kunne gøres mere attraktive. Der har været holdt byvandringer og borgermøder, men det ligger ikke lige for at gå videre med konkrete projekter.

– Vi har en plan, men det hviler på frivilligt arbejde, og vi er få mennesker, der skal også være kræfter til det, men vi skal have arbejdet videre med det. Der er mange interessenter, vi skal have en snak med, hvis noget af det skal gennemføres. Planen indeholder en masse forslag, men tager ikke stilling til, at de kommer ind på anden mands grund, påpeger formanden, der på generalforsamlingen opfordrede folk til at melde sig til en arbejdsgruppe ikke bare omkring byfornyelse men også de mange andre ting, der er på tegnebrættet. 

Stierne, både de lokale og stier på tværs, Assinoen samt et vådområde- og skovrejsningsprojekt ved Holmehave.

Nye i bestyrelsen

Det lykkedes på generalforsamlingen at få alle pladser i bestyrelsen besat, men det lykkedes ikke, at få kvinder ind på nogen af dem, som den afgående bestyrelse ellers havde ønsket.

Nye i bestyrelsen er Ashil Farouk, der har været med før, og Kalle Jacobsen. De erstatter Lotte Nissen, der døde pludseligt tidligere på året og Carsten Madsen, der ikke ønskede at genopstille, men tog tjansen som anden revisor. Jens Rosenberg og Erik Jacobsen er suppleanter.

Del denne historie på: