Rytterskolen i Brylle 300 år

Tommerup

21. marts 2021

Margit Egdal, Lokalhistorisk Arkiv, Tommerup 

Lige netop her i marts har rytterskolerne 300 års fødselsdag. Den 28. marts 1721 underskrev kongen loven om rytterskolerne, en lov som blev en milepæl i dansk skolehistorie. Rytterskolen i Brylle var den allersidste, der var i brug som skole, helt til januar 1963, hvor Brylle ny skole blev taget i brug. 

Den oprindelige rytterskole i Brylle fremstår i dag med tilbygninger i begge ender, og hele vestfløjen er kommet til. Ryttergården, som lå på skolens parkeringsplads, brændte i 1935, og da først den var væk, blev der plads til at opføre fløjen mod vest. Her var bl.a. ribber til gymnastik. I 1995 blev vestfløjen bygget om til Lokalhistorisk Arkiv med brandsikkert rum til opbevaring af egnens historie.

Bygningen har været i offentligt eje i 300 år, den er stadig hele sognets mødested, men som bekendt agter Assens Kommune at sælge. Det store ønske er at bevare stedet som kulturhus. Bygningen kan overtages for et symbolsk beløb. Bygningsforsikring stod i 2019 kommunen i 1331 kr. – det kan det givet ikke gøres for fremover. I alt udgjorde forsikring, el, vand og varme, renovation mv. i 2019 knap 36.000 kr. Året før var driftsudgifterne 47.500, især varmeregningen var markant højere. I tallene er ikke medregnet rengøring eller nogen form for vedligeholdelse af bygningen.

Særlig krav til vedligehold og bygningens stand er store udfordringer. I lokalhistorisk arkiv kigger vi på en revne i gavlen. Pga. rystelserne fra færdslen i Ryttergade bliver revnen hvert år større. 

Lykkes det at bevare den gamle rytterskole som kulturhus, kan lokalhistorisk arkiv blive i bygningen. Der er gode adgangsforhold og busforbindelser, som er afgørende for gæster fra Jylland/Sjælland. Ikke mindst er den brandsikre opbevaring af historien også afgørende. 

Del denne historie på: