RTK-system opsat på Vestergård Birkholm

Birkholm og Tommerup

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net 

I samarbejde med Simac har vi fået opsat en RTK-station på gavlen af Vestergårds staldbygning på Birkholm og er dermed blevet en del af det landsdækkende RTK-system, fortæller Poul Petersen, der ejer Vestergaard, hvor han også bor. 

En RTK station (Realtime Kinematic) korrigerer for de fejl der normalt er i GNSS navigationen. Basestationen udsender et tidskorrigerende signal til den enhed, der er i bevægelse, i vores tilfælde et skib eller en ubemandet drone. Teknologien gør at positionens nøjagtighed er helt ned til nogle få centimeter, alt efter hvor langt man er fra basestationen. Når vi sejler ubemandet eller med forskellige beslutningsunderstøttende systemer, så er det vigtigt at vi kender den nøjagtige position. Teknologien er især kendt fra landbrugssektoren, hvor den gør landmanden i stand til at foretage såkaldt ”precision farming”, dvs. at han meget nøjagtigt kan dyrke de enkelte dele af sin jord efter de behov, der er og, at han altid kan finde tilbage til specifikke steder på sin jord (f.eks. de samme spor).

– Det er spændende at være med til at udbrede nyt teknologi til fordel for skibsfarten. Måske ender det med at vi i fremtiden har en ubemandet postbåd til vores ø og posten kommer med drone, siger Poul Petersen. 

– Det betyder måske at Vestfyns Efterskole i Tommerup kan positionsbestemme skolens får, lam og røde danske malkekøer som er på sommergræs på Birkholm, tænker Poul Petersen. 

Den røde ko, en af de gamle danske husdyrracer, har netop fået kalv på øen. 

– Det klarede koen alene, uden at vi var på øen. Måske kunne vi have fulgt fødslen online fra efterskolen og se nøjagtigt, hvor kalven landede. Hvis der var problemer, kunne vi sende bud efter en dyrlæge med drone, forestiller Poul Petersen. 

Del denne historie på: