Påskelam på Vestfyns Efterskole

Tommerup

3. april 2021

Af Henning Frandsen – hf@folkebladet.net

De første 13 lam er født og går med deres mødre i ”vuggestuen” bag laden, fortæller Marie Klit, som er forstander på Vestfyns Efterskole på Tommerup Nørremark.

  • I påsken blev fårene, der har fået lam, sat ud på vores mark ud mod Nørremarksvej, så de mange familier, der kommer på vejen, kan opleve dyrene i deres rette element.

Efterskolen har en besætning på 22 moderfår af den bevaringsværdige race Dansk Landfår og har også en aftale med Genbevaringsudvalget om at holde racen ren.

  • Eleverne på vores efterskole stortrives efter tilbagekomsten fra den store nedlukning, og de arbejder på mark og i stald med køer, grise, høns og gæs.
  • Og de saver og hugger brænde med økse, så vi noget at varme os på til næste vinter, fortæller Marie Klit.
  • Vi er rigtigt glade for igen at kunne holde efterskole både med de praktiske fag, sejlads med vores motorsejler i det Sydfynske Øhav og den boglige undervisning, hvor både lærer og elever er fysisk sammen i klasserne, siger Marie Klit.

Vestfyns Efterskole åbnede i 1983 med 24 elever og har nu 40 drenge og piger fra hele Danmark, den største del af eleverne kommer dog fra Fyn. Efter endt ophold på Vestfyns Efterskole fortsætter en del elever på en landbrugsskole.

Del denne historie på: